Проблемна науково-дослідна лабораторія електронних та нетрадиційних енерготехнологій (ПНДЛ ЕНЕТ)

Лабораторія займається дослідженнями за напрямками:

– розробка нових технологій, заснованих на комбінованій дії електромагнітної енергії НВЧ-діапазону, кавітації, резонансної магнітоакустичної обробці та інших видів впливу фізичних полів на матеріали і об’єкти;

– cтворення перспективної мікрохвильової техніки для використання в технологічних процесах при обробці харчової, сільськогосподарської, інших видів продукції і матеріалів різного призначення;

– розробка нових технологій в галузі альтернативної енергетики.

Лабораторія підтримує наукові зв’язки з провідними науковими організаціями та закладами України. Проводить міжнародне науково-технічне співробітництво в межах міжнародних наукових зв’язків університету та приймає участь у виконанні спільних наукових програм і проектів.

Олександр Іванович Дохов

Науковий керівник

Олександр Іванович Дохов

Завідуючий лабораторією НДЦ ІІРЕСТ, заступник головного редактора видання «Прикладна радіоелектроніка»