Співробітники ПНДЛ електронних та нетрадиційних енерготехнологій