Проблемна науково-дослідна лабораторія радіомоніторингу і обробки радіотехнічної інформації (ПНДЛ РМОРТІ)

Проблемна науково-дослідна лабораторія “Радіомоніторингу і обробки радіотехнічної інформації” функціонує згідно з наказом ректора ХНУРЕ №39 від 23.01.08 р як самостійний держбюджетний підрозділ у складі Центру “Інтегрованих інформаційних радіоелектронних систем і технологій” науководослідної частини Харьківського Наіонального Університету Радіоелектроніки.

Протягом свого існування, завдяки наполегливій і активній праці колектив лабораторії успішно брав участь в тендерах і отримував замовлення від міністерств і промислових організацій України на виконання держбюджетних та госпдоговірних робіт.

Напрямки досліджень:

  • Теорія і техніка частотно-часової обробки сигналів в умовах несуттєвою і суттєвої апріорної невизначеності.
  • Обгрунтування принципів, методів, технічних шляхів побудови перспективних систем і засобів радіомоніторингу і постановки перешкод.
  • Імітаційно-математичне моделювання радіоелектронних-об’єктової обстановки, систем і засобів радіомоніторингу і постановки перешкод.
  • Комплексна обробка сигнальної і координатної інформації про радіоелектронні-об’єктової обстановці за даними активних і пасивних засобів моніторингу.
  • Оцінка ефективності функціонування систем радіомоніторингу різного призначення.
  • Автоматизація процесів планування, виділення і використання національного радіочастотного ресурсу.
  • Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів та радіоперешкоди.
Микола Михайлович Калюжний

Науковий керівник і завідувач лабораторією

Микола Михайлович Калюжний

Завідуючий проблемною НДЛ, старший викладач кафедри інформаційно-мережної інженерії (за сумісництвом), кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Контакти

Корпус «А» ХНУРЕ , кім. 220-3, 220-6, 220-7

+38 (057) 702-10-68

mykola.kaliuzhnyi@nure.ua