Науковий журнал «Метрологія та прилади»

Реєстраційне свідоцтво: серія КВ № 20033-8933ПР від 17 травня 2013 р.

Включено до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus, лист від 08.03.2013.

Індекс в Каталозі передплатних видань України – 92386.

Видається з 2006 р.

Співзасновники:

 • Харківський національний університет радіоелектроніки,
 • Громадська організація «Академія метрології України»,
 • ТОВ виробничо-комерційна фірма «ФАВОР, ЛТД».

Галузь науки: технічні.

Спеціалізації:

 • Методи і засоби метрологічного забезпечення виробництва;
 • Акредитація, повірка, калібрування. Метрологічна атестація та експертиза;
 • Розробка нових та удосконалення діючих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Практичні рекомендації з експлуатації та ремонту приладів;
 • Еталонна база. Забезпечення єдності, достовірності та необхідної точності вимірювань;
 • Державні та контрольні випробування. Реєстр ЗВТ і стандартних зразків;
 • Метрологічні центри і служби. Досвід підвищення ефективності повірочних (калібрувальних) і точності вимірювальних робіт;
 • Законодавча і нормативна бази;
 • Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку метрології та приладобудування.

Головний редактор: Фісун Володимир Павлович.

Науковий редактор – відповідальний секретар: Винокуров Леонід Ісаакович.

amu.in.ua