Олександр Валентинович Дегтярьов

Олександр Валентинович Дегтярьов
Доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, кандидат технічних наук
Google Scholar ID: SI99bd4AAAAJ&hl
Весь часОстанні 5 років
Цитування55
h-індекс22
i10-індекс00

Освіта та кар’єра

1997-2003  – з відзнакою Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Метрологія та вимірювальна техніка»

2003-2004 – стажист-дослідник Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю «Радіовимірювальні прилади»

2004-2007 – аспірантура Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю «Радіовимірювальні прилади»

2007 – асистент кафедри метрології та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки

2006 – молодший науковий співробітник кафедри МВТ

2010 – старший викладач кафедри метрології та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки

2014 – доцент кафедри метрології та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки

Відомості про захист дисертації:

Спеціальність : 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Тема : «Розробка магнітометричних методів та модульних систем вимірювання дипольних магнітних моментів джерел зовнішнього магнітного поля». Захист 26.09.2008 р. на засіданні  спеціалізованої вченої ради Севастопольського  національного університету ядерної енергії та промисловості


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: контроль і випробування, метрологічна експертиза і нормоконтроль, взаємозамінність і технічні вимірювання, метрологія, стандартизація та управління якістю. Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми з дисциплін, які читаються, тестові питання для контролю, методичні вказівки з курсів.


Наукова діяльність

Науково-дослідні теми та проекти: «Розробка інформаційно-вимірювального комплексу для електромагнітного моніторингу навколишнього середовища (№ 010111005127)», № 230-6 «Електромагнітний моніторинг навколишнього середовища (№ 010911002572)», «Розробка методів і засобів підвищення ефективності використання електромагнітної енергії в промисловому та агропромисловому комплексах (№ ДР 0103111567)»,« Розробка способу отримання, зберігання й використання екологічно безпечного енергоносія на базі альтернативних джерел енергії (№ 010911002572)».


Публікації та патенти

Має понад 50 публікацій. Патент України – Аерогідродинамічний двигун. № 51548; Заявлено 25.12.2010; Опубл. 26.07.10. – 7 с.