Науково-технічний журнал «Біоніка інтелекту»

Заснований у 1967 році  Харківським національним університетом радіоелектроніки.

Науково-технічний журнал «Біоніка інтелекту»

Сфера поширення й категорія читачів: загальнодержавна та зарубіжна.
Статті публікуються українською, російською й англійською мовами.

Мета виходу в світ журналу «Біоніка інтелекту» – популяризація й пропаганда в середовищі студентів, аспірантів, інженерів, науковців нових наукових напрямків, технологій, ідей, зближення теорії з практикою.

Відповідно до назви журнал відображає науково-практичну діяльність університету, ВНЗ і наукових організацій України, зарубіжжя за напрямками:

 • теорія інтелекту,
 • алгебраїзація логіки,
 • математична психологія,
 • розпізнавання образів та синтез мови,
 • системний аналіз,
 • мозкоподібні структури,
 • генна інженерія та молекулярна біологія,
 • логічні ланцюги,
 • експертні та онтологічні системи,
 • структурна, прикладна та математична лінгвістика,
 • філософія інформатизації,
 • лінгвістичні технології в науці, освіті, культурі, медицині, економіці, екології, соціології.

Журнал входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, Cyberleninka, ORCID, National Library of Ukraine named after Vernadsky V.I. (NBUV).
Журнал входить до переліку наукових фахових видань України у галузi технiчних та фiзико-математичних наук (наказ МОН № 820 від 12 липня 2016 р.)

З правилами оформлення статей можна ознайомитися тут та на сайті журналу:

http://bionica-scimag.com/ru/rules

ISBN 0555-2656

Григорій Григорович Четвериков

Головний редактор

Григорій Григорович Четвериков

Професор кафедри програмної інженерії, головний редактор журналу "Біоніка інтелекту", доктор технічних наук, професор

Контакти

ауд. 127

+38 (057) 702-14-77

grigorij.chetverykov@nure.ua

bionica-scimag.com