Науково-технічний журнал «Біоніка інтелекту»

Заснований у 1967 році  Харківським національним університетом радіоелектроніки.

Науково-технічний журнал «Біоніка інтелекту»

Сфера поширення й категорія читачів: загальнодержавна та зарубіжна.
Статті публікуються українською, російською й англійською мовами.

Мета виходу в світ журналу «Біоніка інтелекту» – популяризація й пропаганда в середовищі студентів, аспірантів, інженерів, науковців нових наукових напрямків, технологій, ідей, зближення теорії з практикою.

Відповідно до назви журнал відображає науково-практичну діяльність університету, ВНЗ і наукових організацій України, зарубіжжя за напрямками:

 • теорія інтелекту,
 • алгебраїзація логіки,
 • математична психологія,
 • розпізнавання образів та синтез мови,
 • системний аналіз,
 • мозкоподібні структури,
 • генна інженерія та молекулярна біологія,
 • логічні ланцюги,
 • експертні та онтологічні системи,
 • структурна, прикладна та математична лінгвістика,
 • філософія інформатизації,
 • лінгвістичні технології в науці, освіті, культурі, медицині, економіці, екології, соціології.

Журнал входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, Cyberleninka, ORCID, National Library of Ukraine named after Vernadsky V.I. (NBUV).
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», технічні науки (затверджено наказом МОНУ від 02.07.2020 № 886).

З правилами оформлення статей можна ознайомитися тут та на сайті журналу:

http://bionica-scimag.com/ru/rules

ISBN 0555-2656

Григорій Григорович Четвериков

Головний редактор

Григорій Григорович Четвериков

Професор кафедри програмної інженерії, головний редактор журналу "Біоніка інтелекту", доктор технічних наук, професор

Контакти

ауд. 127

+38 (057) 702-14-77

grigorij.chetverykov@nure.ua

bionica-scimag.com

http://bionics.nure.ua/