Григорій Григорович Четвериков

Григорій Григорович Четвериков
Професор кафедри програмної інженерії, головний редактор журналу "Біоніка інтелекту", доктор технічних наук, професор
Scopus ID: 55386924000
h-індекс:3
Документи автора:11
Загальна кількість цитувань:16
Google Scholar ID: FMo8no4AAAAJ
Весь часОстанні 5 років
Цитування28276
h-індекс104
i10-індекс123

Освіта та кар’єра

У 1974 р. закінчив Харківський інститут радіоелектроніки, за спеціальністю «Прикладна математика» та отримав кваліфікацію «інженер-математик».

1976 р. –  почав робити як молодший науковий співробітник кафедри застосування ЕОМ, Харківський інститут радіоелектроніки.

1980 р. – асистент кафедри застосування ЕОМ, Харківський інститут радіоелектроніки.

1980 р. – науковий керівник Обчислювального центру ХІРЄ.

1986 р. – старший викладач кафедри програмного забезпечення ЕОМ, Харківський інститут радіоелектроніки.

1985 р. – кандидат технічних наук. Спеціальність: 05.13.01 “Управління в технічних системах”. Тема: Апаратурні методи розв’язання лінгвістичних рівнянь в системах автоматизованої обробки текстової інформації. Захист 11.10.1985 р на засіданні спеціалізованої вченої ради К 068.37.01 ХИРЕ

1985 р. – доцент кафедри застосування ЕОМ, Харківський інститут радіоелектроніки.

1986 р. – отримав вчене звання доцента.

2005 р. – доктор технічних наук. Спеціальність: 05.13.23 “Системи та засоби штучного інтелекту”. Математичні моделі та методи синтезу швидкодіючих багатозначних структур мовних систем. Захист в 2005 р на засіданні спеціалізованої вченої  ради Д 64.052.01 ХНУРЕ

2006 р. – професор кафедри програмного забезпечення ЕОМ (з 2007 р. – кафедра  програмної інженерії) Харківського національного університету радіоелектроніки.

2007р. – отримав вчене звання професора кафедри програмного забезпечення ЕОМ.

2009 р. – професор кафедри програмной інженерії, Харківський національний університет радіоелектроніки.


Освітня діяльність

Викладає навчальні дисципліни: «Основи дискретної математики», «Теорія дискретних структур», «Високорівневі технології обробки мовної інформації», «Дискретні структури», «Інформатика та алгоритмізація», «Право інтелектуальної власності»


Наукова діяльність

Приймав участь як відповідальний виконавець ряду  науково-дослідних робіт за постановами уряду СРСР (до 1992 р.). Був виконавцем держбюджетних НДР  «Моделі і методи побудови мовних систем на засадах сучасних лінгвістичних технологій», «Алгебро-логічні та формально-математичні засоби побудови мовних структур».

У 2017-18 р. мав наукове стажування в Щецінському університеті: інститут фізики та математики (Польша).

З 2012 р. член спеціалізованої вченої ради із захисту  дисертацій в Донецькому національному університеті штучного інтелекту.

Напрями наукової діяльності: математичне та когнітивне моделювання природної мови.

Завідувач науково-дослідної лабораторії «Моделювання інтелектуальних систем», науковий керівник Центрів: “Математичної та прикладної лінгвістики” “Математичного моделювання”. Четвериков Г.Г. – головний редактор науково-технічного журналу «Біоніка інтелекту (інформація, мова, інтелект)»


Міжнародна діяльність

2017-18 р. – наукове стажування в Щецінському університеті: інститут фізики та математики (Польша).

Приймав участь у роботі ряду міжнародних конференцій на території Польші та України


Громадська діяльність

Член наукової Ради з проблем «Інформація. Мова. Інтелект.» Національної Академії наук України.


Нагороди та премії

Лауреат премії Ленінського комсомолу України в області науки і техніки (1981р.)


Публікації та патенти

Має понад 300 публікацій, у тому числі понад  270  наукового характеру ( з них 5 а.с., патенти) та 30 учбово-методичного характеру, та 6 монографій. 5 А.с. СРСР та патентів України