Бортнікова Вікторія Олегівна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Бортнікова Вікторія Олегівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки

Назва дисертації – «Моделі та методи автоматизованого проектування технологічних процесів виготовлення мікроелектромеханічних акселерометрів»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Невлюдов Ігор Шакирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент – Нефьодов Леонід Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України)

Офіційний опонент – Лобур Михайло Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри систем автоматизованого проектування (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України)

 

Автореферат 22/02/2019 Дисертація 15/03/2019 Відгук_1 15/03/2019 Відгук_2 15/03/2019