Бєляєв Олексій Володимирович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Бєляєв Олексій Володимирович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України
Назва дисертації – «Удосконалення методів обробки сигналів та зображень у мультимедійних стрілецьких тренажерах»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки. 14; т. 7021-016)
Науковий консультант – Карташов Володимир Михайлович , д.т.н., професор, завідувач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Пащенко Руслан Едуардович, д.т.н., с.н.с., с.н.с. науково-дослідного відділу дистанційного зондування Землі Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова  (НАН України)
Офіційний опонент – Жила Семен Сергійович, к.т.н.,  доцент кафедри аерокосмічних радіоелектронних систем   (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” МОН України)

Автореферат 30/05/2018 Дисертація 12/06/2018 Відгук_1 12/06/2018 Відгук_2 12/06/2018