Безсонов Олександр Олександрович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Безсонов Олександр Олександрович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки

Назва дисертації – «Еволюційні штучні нейронні мережі прямого розповсюдження: архітектури, навчання, застосування»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-013).

Науковий консультант – Руденко Олег Григорійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем (Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця)

Офіційний опонент – Бідюк Петро Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу (інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «КПІ»)

Офіційний опонент – Гороховатський Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій та вищої математики (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»)

Офіційний опонент – Литвиненко Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерних наук (Херсонський національний технічний університет)

Автореферат 06/02/2017 Дисертація 11/03/2017 Відгук_1 Відгук_2 Відгук_3