Берест Олег Борисович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Берест Олег Борисович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри комп’ютерних наук, Сумський державний університет, м.Суми

Назва дисертації – «Методи класифікації функціонального стану технологічного процесу в автоматизованій системі керування вирощуванням монокристалів»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.07 – автоматизація процесів керування

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; т. (057) 70-21-016)

Науковий керівник – Довбиш Анатолій Степанович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук Сумського державного університету Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Удовенко Сергій Григорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерствa освіти та науки України

Офіційний опонент – Кардашук Володимир Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) Міністерства освіти та науки України.

Автореферат 27/11/2015 Дисертація 18/12/2015 Відгук_1 Відгук_2