Баган Світлана Олександрівна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Баган Світлана Олександрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач кафедри загальної фармації та безпеки ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету

Назва дисертації – «Система експрес-діагностики гестозу вагітних»

Шифр та назва спеціальності 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи

Шифр спеціалізованої ради – К 64.052.05

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Мустецов Микола Петрович кандидат технічних наук, професор, професор кафедри фізичної та біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)

Офіційний опонент – Злепко Сергій Макарович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри біомедичної інженерії (Вінницький національний технічний університет)

Офіційний опонент – Піротті Євген Леонідович доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

Автореферат 29/08/2018 Дисертація 24/09/2018 Відгук 1 24/09/2018 Відгук 2 24/09/2018