Бабаков Роман Маркович

26.02.2021

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Бабаков Роман Маркович

 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса.

 

Назва дисертації – «Структури і методи синтезу мікропрограмних автоматів з операційним перетворенням кодів станів».

 

Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

 

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01.

 

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016).

 

Офіційний опонент – Опанасенко Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор,  провідний науковий співробітник відділу мікропроцесорної техніки Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України

 

Офіційний опонент – Мірошник Марина Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Українського державного університету залізничного транспорту МОН України

 

Офіційний опонент – Леонов Сергій Юрійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України

Автореферат 25/02/2021 Дисертація 25/03/2021 Відгук 1 25/03/2021 Відгук 2 25/03/2021 Відгук 3 25/03/2021