Андерс Карлссон

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Андерс Карлссон
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач університету ВТН, королівство Швеція
Назва дисертації – «Модель та метод виявлення низькоінтенсивних атак на прикладному рівні»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-013)
Науковий керівник – Дуравкін Євген Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Толюпа Сергій Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)
Офіційний опонент – Семко Віктор Володимирович, к.т.н., доцент, професор кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки (Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий Інститут захисту інформації МОН України)

Автореферат 30/09/2017 Дисертація 16/10/2017 Відгук_1 Відгук_2