Алалі Абдулла

05.03.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Алалі Абдулла

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації – «Методи підвищення пропускної здатності базових станцій мережі LTE шляхом раціонального використання ресурсів»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр.  Науки, 14; т. (057)7021-016)

Науковий керівник – Коляденко Юлія Юріївна, д.т.н., професор, професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Гаркуша Сергій Володимирович, д.т.н., доцент, проректор з наукової роботи (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» МОН України)

Офіційний опонент – Макаров Сергій Анатолійович, к.т.н., доцент, начальник кафедри авіаційних радіотехнічних систем навігації та посадки (Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба Міністерства оборони України)

Автореферат 17/09/2016 Дисертація 05/10/2016 Відгук_1 Відгук_2