Адамов Олександр Семенович

29.07.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувачаАдамов Олександр Семенович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєстарший викладач кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки

Назва дисертації – «Моделі і методи захисту кіберпростору на основі аналізу великих даних з використанням машинного навчання»

Шифр та назва спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон –Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-13-54)

Науковий керівник – Хаханов Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент – Мірошник Марина Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем (Український державний університет залізничного транспорту МОН України).

Офіційний опонент – Хажмурадов Манап Ахмадович, доктор технічних наук, професор, начальник відділу математичного моделювання та дослідження ядерно-фізичних процесів і систем (Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут” Національної академії наук України).

Автореферат 29/07/2019 Дисертація 09/09/2019 Відгук_1 09/09/2019 Відгук_2 09/09/2019