Порядок подання документів на вступ до аспірантури

Прийом до аспірантури Харківського національного університету радіоелектроніки здійснюється за 14-ма спеціальностями, перелік яких наведено в таблиці 1. Термін підготовки в аспірантурі складає 4 роки та здійснюється за очною (денна та вечірня) та заочною формою навчання.

Таблиця 1 – Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка за третім (освітньо-науковим) рівнем.

Порядок подання документів на вступ до аспірантури


Підготовка в аспірантурі здійснюється:

1)       за рахунок:

  • коштів державного бюджету України (за державним замовленням) (тільки очна форма навчання);
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту (очна та заочна форма навчання);

2)      іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених ХНУРЕ з юридичними та фізичними особами.

Терміни прийому заяв і документів від громадян, в тому числі іноземних, що вступають до аспірантури на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб, не регламентуються.

 

Таблиця 2 – Етапи та терміни вступної кампанії

 

Порядок подання документів на вступ до аспірантури

 

Інформацію про порядок прийому заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір, зарахування до аспірантури, вагові коефіцієнти вступних іспитів, порядок нарахування додаткових балів можна подивитись у Правилах прийому до аспірантури у 2020/2021 навчальному році.

Правила прийому до аспірантури у 2020/2021 навчальному році