Підготовка до вступу

Напрям підготовкиМова навчанняТермін навчанняСтрок навчанняВартість, USD
Інженерно-технічний, медико-біологічний, економічний Українська, російська10 місяців1.09 – 31.07
1.10 – 31.08
1.11 – 30.09
1.12 – 31.10
1450
Інженерно-технічний, медико-біологічний, економічний Українська, російська8 місяців1.01 – 31.08
1.02 – 30.09
1.03 – 31.10
1450
Інженерно-технічний, медико-біологічний, економічний Українська, російська6 місяців1.05 – 31.101450
Інженерно-технічнийАнглійська (за умови набору групи)10 місяців1.09 – 31.07
1.10 – 31.08
1.11 – 30.09
– 31.10
1500
Інженерно-технічнийАнглійська (за умови набору групи)8 місяців1.01 – 31.08
1.02 – 30.09
1.03 – 31.10
1500
Інженерно-технічнийАнглійська (за умови набору групи)6 місяців1.05 – 31.101500
Напрям підготовкиМова навчанняТермін навчанняСтрок навчанняВартість, USD
Інженерно-технічний, медико-біологічний, економічний Українська, російська10 місяців1.03 – 31.12
1.04 – 31.01
1.05 – 28.02
1450
Інженерно-технічний, медико-біологічний, економічний Українська, російська8 місяців1.05 – 31.12
1.06 – 31.01
1.07 – 28.02
1450
Інженерно-технічний, медико-біологічний, економічний Українська, російська6 місяців1.07 – 31.12
1.08 – 31.01
1450
Інженерно-технічнийАнглійська (за умови набору групи)10 місяців1.03 – 31.12
1.04 – 31.01
1.05 – 28.02
1500
Інженерно-технічнийАнглійська (за умови набору групи)8 місяців1.05 – 31.12
1.06 – 31.01
1.07 – 28.02
1500
Інженерно-технічнийАнглійська (за умови набору групи)6 місяців1.07 – 31.12
1.08 – 31.01
1500
Українська (російська, англійська) мова;

Математика;

Фізика;

Хімія;

Креслення;

Інформатика

Українська (російська, англійська) мова;

Математика;

Фізика;

Хімія;

Біологія;

Інформатика

Українська (російська, англійська) мова;

Математика;

Економічна та соціальна географія;

Основи економіки;

Інформатика

Документи для вступу

3.1. Зарахування іноземців за навчальними програми підготовчих факультетів, відділень (підрозділів), з вивчення державної мови та/або мови навчання здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України.

3.2. Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

6) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

3.3. Після успішного закінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) іноземець отримує свідоцтво про закінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства.

Довузівська підготовка іноземних громадян до вступу здійснюється на факультеті навчання іноземних громадян

Навчальний графік довузівської підготовки слухачів (6 місяців)

Навчальний графік довузівської підготовки слухачів (8 місяців)

Навчальний графік довузівської підготовки слухачів (10 місяців)