Освітня програма Інформаційні технології інтернету речей

Освітня програма Інформаційні технології інтернету речей

Інтернет речей – це концепція, яка поєднує в одну сферу програмування та технічні пристрої.

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньою програмою Інформаційні технології Інтернету речей (ІТІР) спеціальності 126 Інформаційні системи та технології є теоретичні й методологічні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій та систем у різних галузях людської діяльності; принципи оптимізації, моделі і методи прийняття рішень за умов невизначеності; закономірності розбудови та проектування інформаційних комунікацій та розроблення теоретичних і прикладних засад побудови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій; створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління; автоматизація бізнес-процесів та інших складних об’єктів тощо.

Випускник бакалавр повинен володіти знаннями, вміннями і навичками по сучасним мовам програмування; технологіям створення програмно-апаратних продуктів, базам даних та веб-системам; управлінню ІТ-проектами; технологіям Інтернету речей, технологіям паралельних і хмарних обчислень; програмуванню мобільних пристроїв; бізнес-аналітиці тощо.

В процесі навчання вивчаються:
1. Інтернет речей;
2. Хмарні обчислення;
3. Вбудовані інформаційно-комунікаційні системи;
4. Системи реального часу та SCADA-системи;
5. МЕМS-технології;
6. Об’єктно-орієнтоване програмування;
7. Програмування мікропроцесорних систем на С/С++;
8. Програмування в Linux-системах;
9. Програмування мікропроцесорних систем на Java;
10. Інформаційні UML технології;
11. Розподілені інформаційні системи;
12. Інформаційно-комунікаційні системи та технології;
13. Інформаційна безпека і захист інформаційних систем.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Інформаційні технології інтернету речей:
1. Базові знання інформатики й сучасних ІТІР, навички програмування та застосування програмних засобів, безпечної роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних, використовувати інтернет-ресурси та демонструвати уміння розробляти алгоритми та комп’ютерні програми на мовах високого рівня та технологій об’єктно-орієнтованого програмування для реалізації задач проектування та використання ІТІР;
2. Здатність проводити системний аналіз об’єктів проектування та обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та способів циркулювання інформації в ІТІР;
3. Здатність аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення ІТІР на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; мати навички налагодження та тестування програмних і технічних засобів ІТІР;
4. Вміння обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти відповідне програмне забезпечення, що входить до складу ІТІР;
5. Вміння проектування ІТІР, мати базові знання зі змісту і правил оформлення проектних матеріалів, знати склад та послідовність виконання проектних робіт з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів;
6. Знання і практичні навички програмування та використання прикладних і спеціалізованих комп’ютерних систем та середовищ для розв’язання задач проектування.

Випускник за освітньою програмою Інформаційні технології інтернету речей може займати первинні посади:
1. Професіонала в галузі обчислювальних систем;
2. Розробника обчислювальних систем;
3. Технічного фахівця в галузі обчислювальної техніки;
4. Техніка-програміста.

Навчальний план (ОПП, 2020) Освітньо-професійна програма «Інформаційні технології інтернету речей» (2020) Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Інформаційні технології інтернету речей» (2019)