Освітня програма Управління фінансово – економічною безпекою

Освітня програма Управління фінансово - економічною безпекою

 

Короткий опис спеціальності Менеджмент
Основним напрямком спеціальності «Менеджмент» (освітня програма “Управління фінансово-економічною  безпекою”) є організація та управління системою фінансово-економічною  безпеки на підприємствах,  організаціях  і фінансових  установах.

Програма підготовки складається з блоків :
1. Правове забезпечення безпеки підприємства
2. Економічна безпека
3. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємства
4. Забезпечення соціальної  безпеки

Уміння та компетенції, якими буде володіти магістр:
1. Володіти базовими загальними знаннями в області правового  забезпечення безпеки підприємництва
2. Володіти спеціальними знаннями з організаціі та управління фінансово-економічною безпекою
3. Розробляти стратегічні та оперативні плани щодо  забезпечення економічної  безпеки  суб’єктів господарської  діяльності
4. Здатність оперативного  реагування на зміни  зовнішнього та внутрішнього  середовища

Навчальний план (ОПП, 2020) Освітньо-професійна програма «Управління фінансово-економічною безпекою» (2020) Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Управління фінансово-економічною безпекою» (2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Управління фінансово-економічною безпекою» (2018)