Абдурахман Ахмед Ісса Алі

28.02.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача –Абдурахман Ахмед Ісса Алі.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри
інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.
Назва дисертації – «Підвищення якості мобільного зв’язку в системах нових поколінь на
основі використання методів адаптації».
Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09.
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський
національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків,
пр. Науки, 14; т. (057)7021-013).
Науковий керівник – Лошаков Валерій Андрійович, д.т.н., професор, професор кафедри
інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН України).
Офіційний опонент – Гаркуша Сергій Володимирович, д.т.н., професор, проректор з
наукової роботи (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі»).
Офіційний опонент – Озеров Сергій Вікторович, к.т.н., ст. викладач кафедри
радіоелектронних систем пунктів управління Повітряних Сил (Харківській університет
Повітряних Сил Міністерства оборони України).

Автореферат 26/02/2018 Дисертація 12/03/2018 Відгук_1 12/03/2018 Відгук_2 05/03/2018