Валерій Андрійович Лошаков

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (ІКІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Валерій Андрійович Лошаков

valerii.loshakov@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-5794-4094

Інші відомості

Народився 1 березня 1946 р. у Кіровограді.

Освіта

1969 р. – закінчив Харківську військову інженерну радіотехнічну академію ППО (ВІРТА ППО), спеціаліст з радіолокації та телекомунікацій.

1969-1973 рр. – служба у Збройних Силах.

1973-1976 рр. – ад’юнкт ВІРТА ППО.

1976-1981 рр. – викладач, старший викладач ВІРТА ППО.

1981-1993 рр. – старший науковий співробітник, старший викладач ВІРТА ППО.

1992 р. – доктор технічних наук.

1993 р. – професор Харківського військового університету ППО.

1991-1998 рр. – офіцер Збройних Сил України.

2007 р. – професор кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ.

Навчальна робота

Викладає навчальні дисципліни українською та англійською мовами: вступ до спеціальності, теорія електричних кіл та сигналів, системи радіомовлення та телебачення, радіорелейні та супутникові системи передачі, перспективні безпроводові технології .

За останні 5 років у співавторстві зі студентами опублікував 4 статті у фахових журналах та 18 тез доповідей на міжнародних конференціях. Один студент – переможець міського конкурсу «Кращий іноземний студент Харкова», два студенти – призери всеукраїнських конкурсів з телекомунікацій.

Наукова робота

Спеціальність за основним напрямом сучасної науково-технічної діяльності 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Підготував 15 кандидатів наук.

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.052.09 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук.


Публікації та патенти

Автор 3 монографій, 5 підручників, 11 навчально-методичних посібників, 51 свідоцтв на винаходи та понад 200 інших публікацій.

Основні публікації:

1. О.В. Лемешко, В.А. Лошаков, В.В. Поповський та ін. Багатоканальний електрозв'язок та телекомунікаційні технології: підручник у 2-х частинах. за заг. ред. проф. Поповського В.В. – Х.: ТОВ "Компанія СМІТ", 2010. – 470 с. (ISBN 978-966- 2028-69-двухтомник утвержден Министерством образования и науки Украины как учебник для студентов высших учебных заведений;

2. Loshakov V., Vadia Z. Adaptive modulation of signals in MIMO channels // Проблем телекомунікацій. – 2011. – No.5 – с. 102–108. – Режим доступу до журн.:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtel/2010_1/10lvaimc.pdf.

3. Loshakov V., Vadia Z., Al-Janabi H. Results of experimental research quality of communications in WiMAX system// Международная конференция- Харьков 18-21 октября 2011.- с. 237-239.

4. Лошаков В.А.. Лихограй В.Г Адаптивная пространственная обработка сигналов в системах LTE с MIMO. // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 11 (985). – С. 101–108;

5. Loshakov V. A. Al-Janabi H.D, Adaptive modulation in LTE technology by using OFDMA and SC-FDMA with MIMO / V. A. Loshakov,. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий (ISSN 1729-3774). – 2013. – Vol. 2/9 (62). – C. 8 - 11.

6 Loshakov V., Мarchenko D., Ali Abdourahmane A. Space-Time Processing Based on using Antenna Array in LTE // Problems of Infocommunications Science and Technology, Conference Proceedings – Kharkiv, АNPRE, 2014, p 154-156.

7. Popovskii V., LoshakovV.A., FilipenkoO.I., Martynchuk O.O., Drif A. Results of development tropospheric communications system // Second International Scientific Practical Conference “Problems of Infocommunications. Science and Technology”. –Kharkiv, АNPRE, 2015.

8. Лошаков В.А., Поповський В.В. Сабурова С.О., Ощепков М.Ю. Системи та стандарти цифрового телебачення : навч. пос. – Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2016. - 320с.