Савочкін Дмитро Олександрович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Савочкін Дмитро Олександрович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– аспірант кафедри радіотехніки і телекомунікацій Севастопольського національного технічного університету МОН України

Назва дисертації– «Розвиток методів просторової локалізації об’єктів на базі технології радіочастотної ідентифікації», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Шифр та назва спеціальності– 05.12.17 – радіотехнічні і телевізійні системи

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Леніна 14; тел. (057) 7021-013)

Науковий керівник– Гімпілевич Юрій Борисович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри радіотехніки і телекомунікацій (Севастопольський національний технічний університет МОН України)

Офіційний опонент– Величко Анатолій Федорович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу обробки радіосигналів (Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України)

Офіційний опонент– Лошаков Валерій Андрійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Автореферат12/08/2015Дисертація15/09/2015Відгук_1Відгук_2