Нечипоренко Аліна Сергіївна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Нечипоренко Аліна Сергіївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– доцент кафедри біомедичної інженерії, Харківський національний університет радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України
Назва дисертації– «Моделі, методи та інформаційні технології раннього виявлення розладнань в нестаціонарних квазіперіодичних процесах»
Шифр та назва спеціальності– 05.13.06 – інформаційні технології
Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.08
Назва ВНЗ, його адреса, телефон та підпорядкованість– Харківський національний університет радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки; тел. (057) 70-21- 016)
Науковий консультант– Єрохін Андрій Леонідович, доктор технічних наук, професор, декан факультету комп’ютерних наук (Харківський національний університет
радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України)
Офіційний опонент– Михальов Олександр Ілліч, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій і систем (Національна металургійна академія України, Міністерство освіти і науки України)
Офіційний опонент– Зєлик Ярема Ігорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник (Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України)
Офіційний опонент– Рак Тарас Євгенович, доктор технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (Приватний вищий навчальний заклад «Комп’ютерна академія «ШАГ»», Міністерство освіти і науки України)

Автореферат31/01/2018Дисертація19/02/2018Відгук_1Відгук_2Відгук_3