Музика Катерина Миколаївна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Музика Катерина Миколаївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– доцент кафедри біомедичної інженерії, Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації– «Наукові основи технології створення сенсорних елементів із синтетичними рецепторами»

Шифр та назва спеціальності– 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.04

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 70-21-013)

Науковий консультант– Рожицький Микола Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри біомедичної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент– Лепіх Ярослав Ілліч, д.ф.-м.н., професор, директор Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру МОН і НАН України при ОНУ ім. І.І. Мечнікова

Офіційний опонент– Павлов Сергій Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри загальної фізики і фотоніки, проректор з наукової роботи (Вінницький національний технічний університет МОН України)

Офіційний опонент– Черпак Владислав Волоимирович, д.т.н., професор, професор кафедри електронних приладів (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України)

Автореферат05/02/2016Дисертація17/02/2016Відгук_1Відгук_2Відгук_3