Кафедра програмної інженерії (ПІ)

Кафедра програмної інженерії готує студентів за трьома ступенями вищої освіти: бакалаврів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» (освітня програмою «Програмна інженерія») та за напрямом 6.050103 «Програмна інженерія»; магістрів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» (за програмами «Інженерія програмного забезпечення» та «Програмне забезпечення систем»); докторів філософії – за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення».

Навчальні плани узгоджено з міжнародними стандартами підготовки програмістів.

Форма навчання – очна, заочна та заочно-дистанційна.

Студенти мають широкі можливості вільного вибору дисциплін.

Деякі предмети викладаються англійською мовою у окремо сформованих групах.

Починаючи з 3 курсу студенти проходять практику в провідних ІТ-компаніях Харкова та України. Договір про співробітництво між кафедрою ПІ ХНУРЕ та компаніями Global Logic, EPAM Systems та Sigma Software дозволив створити на кафедрі лабораторії з розробки сучасного програмного забезпечення.

Практикується залучення провідних спеціалістів фірм до викладання професійно-орієнтованих дисциплін, здійснюється цільова підготовка студентів старших курсів у формі безкоштовних факультативних занять від компаній.

Під час навчання студенти підвищують свій професійний рівень, беруть участь у роботі семінарів і гуртків, організованих на базі наукових лабораторій, гуртка «Програміст» (де студенти здобувають знання та навички з вирішування олімпіадних завдань з програмування), лабораторії GameDev (де готують студентів до розробки ігрових проектів), беруть участь у проекті «IT Talents» (що передбачає поглиблене вивчення складних алгоритмів з практичним їх застосуванням в різних областях ІТ).

Неодноразово студенти кафедри ПІ посідали призові місця на українських та міжнародних змаганнях з програмування, гідно представляли кафедру та університет на виставках, конкурсах, конференціях та форумах.

В галузі освіти та науки кафедра ПІ співпрацює з Ліннеус університетом м. Вакхо (Linnaeus University), Швеція, а також з Університетом Економіки (WSG) м. Бидгощ, Польща. Студенти мають можливість отримати два дипломи – український і європейський рівня «бакалавр» або «магістр», а також проходити стажування та брати участь в літніх і зимових школах з програмування.

Зоя Володимирівна Дудар

Завідувач кафедри

Зоя Володимирівна Дудар

Завідувач кафедри програмної інженерії, член вченої ради, член НМР, член НТР, кандидат технічних наук, професор

Контакти

Кімн. 267

38 (057) 702-14-46

d_se@nure.ua

software.nure.ua