Кафедра програмної інженерії (ПІ)

Кафедра програмної інженерії готує студентів за трьома ступенями вищої освіти: бакалаврів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» (освітня програмою «Програмна інженерія»); магістрів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» (за програмами «Інженерія програмного забезпечення» та «Програмне забезпечення систем»); докторів філософії – за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення». Навчальні плани узгоджено з міжнародними стандартами підготовки програмістів.

Форми навчання: очна, заочна та заочно-дистанційна.

Студенти мають широкі можливості вільного вибору дисциплін. Деякі предмети викладаються англійською мовою в окремо сформованих групах.

Починаючи з 3 курсу студенти проходять практику в провідних ІТ-компаніях Харкова та України. Договір про співробітництво між кафедрою ПІ ХНУРЕ та компаніями Global Logic, EPAM Systems,NIX Solutions та Sigma Software дозволив створити на кафедрі лабораторії з розробки сучасного програмного забезпечення. Відкрито академічний бізнес-інкубатор «YEP!» та YEP!-клуб, які на базі ХНУРЕ є майданчиком для підтримки студентських ініціатив та стартапів.

Практикується залучення провідних спеціалістів фірм до викладання професійно-орієнтованих дисциплін, здійснюється цільова підготовка студентів старших курсів у формі безкоштовних факультативних занять від компаній.

Під час навчання студенти підвищують свій професійний рівень, беруть участь у роботі семінарів і гуртків, організованих на базі наукових лабораторій. Так, у гуртку «Програміст» студенти здобувають знання та навички з виконання завдань з програмування на різних олімпіадах, у лабораторії GameDev навчають студентів розробляти ігрові проекти, а в проекті «IT Talents» поглиблено вивчають складні алгоритми з практичним їх застосуванням у різних галузях ІТ.

Неодноразово студенти кафедри ПІ посідали призові місця на українських та міжнародних змаганнях з програмування, гідно представляли кафедру та університет на виставках, конкурсах, конференціях та форумах.

В галузі освіти та науки кафедра ПІ співпрацює з Ліннеус університетом м. Вакхо (Linnaeus University), Швеція, а також з Університетом Економіки (WSG) м. Бидгощ, Польща. Студенти мають можливість отримати два дипломи – український і європейський рівнів бакалавра або магістра, а також проходити стажування та брати участь у літніх і зимових школах з програмування.

Основні наукові дослідження кафедри виконуються за напрямами: створення нового покоління обчислювальних систем і технологій;  педагогіка в нових освітніх середовищах, дистанційне навчання; проектування систем штучного інтелекту;  розробка математичних моделей механізмів людського інтелекту (зору, слуху, сприйняття, пізнавання тощо); розробка формального апарату методів логіки, алгебри, лінгвістичної алгебри і системи логічної підтримки проектування нових інформаційних технологій; сучасні технології інтеграції гетерогенних розподілених джерел даних і парадигма якості програмного забезпечення автоматизованих систем обробки інформації; програмні засоби автоматизованого формування інформаційного простору навчального процесу; інформаційні технології дистанційного навчання та електронної комерції; побудова, розробка і реалізації білінгових систем; інтелектуальний аналіз даних; розвиток основ теорії сегментації та ідентифікації геометричних об’єктів у режимі реального часу для прикладних завдань обробки цифрової інформації; семантичний аналіз зображень; розробка моделей, методів і алгоритмів розпізнавання для біометричних систем; знання-орієнтовані технології класифікації, діагностики і прогнозування ситуацій; розробка підсистем аналізу зображень для системи обробки й аналізу технічної інформації в галузі медичного прогнозування; розробка програмного забезпечення для систем відеоконтролю; розробка моделі навчання і програмного середовища для проведення навчання та перевірки знань у довільній предметній галузі; розробка систем мобільного навчання.

Зоя Володимирівна Дудар

Завідувач кафедри

Зоя Володимирівна Дудар

Завідувач кафедри програмної інженерії, член вченої ради, член НМР, член НТР, кандидат технічних наук, професор

Контакти

Кімн. 267

38 (057) 702-14-46

d_se@nure.ua

software.nure.ua