Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів (ПЕЕА)

Кафедра здійснює підготовку та є профілюючою кафедрою, яка здійснює підготовку фахівців:

Ступінь бакалавра:Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка.Освітня програма: “Радіоелектронні апарати”, Освітня програма: “Радіоелектронні засоби вбудованих систем”.Спеціальність 173 – Авіоніка.Освітня програма: “Вбудовані системи в авіоніці”.

Ступінь магістра:Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка.Освітня програма: “Радіоелектронні апарати та засоби”.

Ступінь PhD:Галузь 17 – Електроніка та телекомунікації.

Кафедра розміщується в корпусі «і» в ХНУРЕ на 4-му і 5-му поверхах. Кафедра має 6 навчальних лабораторій.

В лабораторії 402«і» проводяться заняття з основних дисциплін:

 • цифрове телебачення;
 • фізико-теоретичні основи проектування;
 • введення в спеціальність.

В лабораторії 405«і» проводяться заняття з основних дисциплін:

 • обчислювально-мікропроцесорні засоби;
 • основи програмування мікроконтролерів;
 • мікропроцесори у вбудованих системах.

В аудиторії 407«і» проводяться заняття з основних дисциплін:

 • цифрове телебачення;
 • основи зв’язку;
 • основи проектування і застосування РЕА.

В аудиторії 501«і» проводяться заняття з основних дисциплін:

 • основи проектування пристроїв НВЧ;
 • основи мікроелектроніки;
 • елементна база РЕА.

В аудиторії 503«і» проводяться заняття з основних дисциплін:

 • комп’ютерні технології конструкторського проектування;
 • програмування ПЛІС.

На сьогоднішній день працівниками кафедри ИВСУ готується до проведення навчального процесу новостворена в 2016 році аудиторія 403«і», в якій також планується створення тенінг-центру TATU.

У кожної з лабораторій кафедри проводиться науково-дослідна робота зі студентами, за результатами якої на кафедрі проходять регулярні семінари та форуми.

Кафедра співпрацює з компанією Echostar (США), що дозволило вдосконалити викладання ряду дисциплін та створити міжкафедральну лабораторію цифрового телебачення (ауд. 402-і).

Кафедрою в 2010 році між ХНУРЕ та німецькою компанією Phoenix Contact було підписано договір про співпрацю, відповідно до якого в 2010р. відкрито лабораторію EduNet фірми Phoenix Contact. Обладнання лабораторії складається з 6 стендів ILC 130 Starterkit, які призначені для навчання студентів програмуванню промислових контролерів.

Олександр Юрійович Панченко

Завідувач кафедри

Олександр Юрійович Панченко

Завідувач кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів, член НТР, доктор фізико-математичних наук, професор

Контакти

Корпус “І”, 4-5-й поверх

402і, 403і, 405і

+380 (057) 702-14-94

d_doed@nure.ua