Кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (КРіСТЗІ)

Кафедра є профілюючою (випускаючою) кафедрою, яка здійснює підготовку студентів за трьома ступенями вищої освіти: бакалавр за спеціальністю 125 «Кібербезпека», освітньою програмою підготовки «Системи технічного захисту інформації», за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньою програмою підготовки «Радіотехніка»; магістр за спеціальністю 125 «Кібербезпека», за спеціалізацією «Системи технічного захисту інформації, автоматизації її обробки», за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка», за спеціалізацією «Радіотехніка» доктор філософії за спеціальностями 125 «Кібербезпека» та 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Кафедра була заснована у 1946 р. та вже понад 70 років готує висококваліфікованих фахівців з широким кругозором і фундаментальними знаннями.

Кафедра має велику лабораторну базу, яка використовується як для наукових досліджень, так і для навчального процесу.

Викладачами кафедри ведуться дослідження у галузі стандартів європейської вищої освіти, які дозволяють запроваджувати перспективні методики навчання, налагоджувати контакти для нових міжнародних обмінів.

Студенти, які навчаються на кафедрі КРіСТЗІ, мають можливість брати участь в обміні студентами за програмою Євросоюзу Erasmus + і прослухати ряд курсів в університеті м. Лімож (Франція) з перспективою отримання другого диплома.

Iван Євгенiйович Антіпов

Завідувач кафедри

Iван Євгенiйович Антіпов

Завідувач кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації, член НМР, член НТР, член спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор

Контакти

Головний корпус,

кімн. 123, 405,407, 409,410, 410-Б, 411, 414-418

+38 (057) 702-14-30

d_ref@nure.ua