Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ)

Кафедру «Технології виробництва радіоапаратури» (ТВР) створено 1971 р., перейменовано на кафедру «Технології та автоматизації виробництва радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів» (ТАВР) 1991 р., перейменовано у кафедру комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (наказ № 700 від 05.12.2016).

Кафедра готує студентів за трьома ступенями вищої освіти:

  • бакалавр за спеціальністю:
  • 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»спеціалізації «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (АКІТ), «Системна інженерія» (СІ);
  • 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» спеціалізація «Інтелектуальні технології засобів радіоелектроніки» (ІТЗР);
  • магістр за спеціальністю:
  • 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»спеціалізації «Автоматизоване управління технологічними процесами» (АУТП), «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» (КІТПВ), «Комп’ютеризовані та робототехнічні системи» (КТРС), «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані ресурсозберігаючі технології. Альтернативна енергетика», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології видобування нафти і газу»;
  • 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» – спеціалізація «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» (ІТМРТ);
  • доктор філософії за спеціальністю:
  • 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
  • 171 – «Електроніка».

Науковий напрям кафедри – розроблення та впровадження прогресивних інформаційних, ресурсозберігаючих та екологічно-безпечних технологій. На базі кафедри засноване й активно функціює студентське конструкторсько-технологічне бюро з робототехніки та мехатроніки, зусиллями якого створено декілька дослідних зразків мобільних роботів, що експонуються на виставках національного та міжнародного рівня.

При кафедрі працює проблемна науково-дослідна лабораторія «Мікроелектромеханічні та мікрооптоелетромеханічні системи», основними завданнями якої є проведення науково– дослідних робіт у галузі виготовлення компонентів МЕМС та МОЕМС, результати яких використовуються в науковій та навчальній діяльності кафедри.

Ігор Шакирович Невлюдов

Завідувач кафедри

Ігор Шакирович Невлюдов

Завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, член вченої ради, член НМР, член НТР, доктор технічних наук, професор

Контакти

головний корпус, 1 поверх,

кімн. 157 – 162

+38 (057) 702-14-86

facebook.com
d_tapr@nure.ua