Кафедра інформаційно-мережної інженерії (ІМІ)

 • Здійснює підготовку: бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD);
 • спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»;
 • спеціалізації (освітні програми):
 • бакалавра: «Інформаційно-мережна інженерія», «Телекомунікації»;
 • магістра: «Інформаційно-мережна інженерія», «Інформаційні мережі зв’язку», «Мережі мобільного зв’язку»;
 • форми навчання: денна та заочна з використанням технологій дистанційного навчання та екстернату;
 • тривалість навчання бакалавра 4 роки, магістра – 1,5 або 2 роки;
 • навчання українською, англійською, російською.

Освітні програми підготовки фахівців спрямовані на вивчення розподілених інформаційних, обчислювальних ресурсів та програмних засобів, об’єднаних в єдину мережну структуру, що виконує функції збору, обробки, аналізу, розподілу, поширення чи передачі інформації з гарантованою якістю надання послуг користувачам та які спільно утворюють єдиний універсальний простір мереж наступного покоління.

Науковий напрям кафедри – «Інфокомунікаційні технології та мережі».

Складові наукового напряму кафедри:

 • Підвищення ефективності, завадостійкості та безпеки інфокомунікаційних мереж.
 • Методи і засоби інтелектуальної обробки інформації в інформаційно-комунікаційних мережах.
 • Технології мобільних і стаціонарних мереж передачі інформації.
 • Технології розподілу інформації та управління в інфокомунікаційних мережах.
 • Моделювання та багатокритеріальна оптимізація інфокомунікаційних мереж.

Викладачі кафедри разом зі студентами активно беруть участь у різноманітних наукових заходах, таких як наукові конференції, конкурси за фахом, відкриті лекції, семінари, стажування від провідних ІТ-компаній у галузі телекомунікацій.

Валерій Михайлович Безрук

Завідувач кафедри

Валерій Михайлович Безрук

Завідувач кафедри інформаційно-мережної інженерії, учений секретар спеціалізованої вченої ради, член НМР, член НТР, доктор технічних наук, професор

Контакти

Кімн. 401-404

+38(057) 702-14-29

d_cn@nure.ua