Чумаченко Дмитро Ігорович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Чумаченко Дмитро Ігорович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– асистент кафедри інформатики Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Назва дисертації– «Інтелектуальні мультиагентні технології в епідемічних процесах систем популяційної динаміки»

Шифр та назва спеціальності05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефонХарківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 70-21-016)

Науковий керівник– Яковлев Сергій Всеволодович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри інформатики (Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»)

Офіційний опонент– Субботін Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмних засобів (Запорізький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент– Гороховатський Олексій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця Міністерства освіти і науки України)

 

Автореферат20/05/2017Дисертація13/06/2017Відгук_1Відгук_2