Програма академічних обмінів імені Фулбрайта (США)

Fulbright Graduate Student Program

Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ.

Післядипломна освіта в США (graduate studies) є поєднанням навчання з індивідуальною дослідницькою працею. Система цього рівня освіти передбачає широкий спектр можливостей: здобуття магістерського ступеня (master’s program); навчання за суміжною спеціальністю; підготовка до кваліфікаційних іспитів і вступу до аспірантури (doctorate program).

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни

 • Український Офіс ім.Фулбрайта не розглядатиме подання на такі напрямки, як бухгалтерський облік, аудит, логістика, менеджмент, маркетинг, бізнес, управління бізнесом, клінічна медицина.
 • Конкурсанти можуть подаватись на магістерську програму у США з тієї спеціальності, з якої вже отримали диплом в Україні або іншій країні, або з суміжної до зазначеної в дипломі спеціальності.
 • Конкурсанти можуть подаватись на магістерську програму зі спеціальності, відмінної від зазначеної в дипломі, якщо вони мають фаховий досвід роботи за цією спеціальністю (не менше 1-2-х років) або володіють базовими знаннями та навичками з цієї спеціальності, одержаними завдяки проходженню стажувань, тренінгів, сертифікатних та інших освітніх програм.

Анкета для участі у конкурсі Fulbright Graduate Student Program на 2020-2021 академічний рік.

Учасники конкурсу до 16 травня 2019 року повинні заповнити онлайнову анкету Оnline Application Form, що розміщена за адресою:

https://apply.iie.org/ffsp2020

Окрім онлайнової анкети, потрібно заповнити додаткові форми, без яких комплект документів вважається неповним і не приймається до розгляду.

Всі форми, окрім “Згоди на обробку персональних даних”, можна побачити в онлайновій анкеті.

 • Letter of Reference/Recommendationтри рекомендаційні листи можна подати одним із запропонованих способів:

1) рекомендодавці заповнюють відповідні онлайн форми англійською мовою, що є більш зручним та бажаним для Програми. Посилання на онлайнову форму рекомендації та інструкції вони отримають електронною поштою після того, як Ви зареєструєте їх онлайн. Як зареєструвати рекомендодавців, Ви побачите, заповнюючи онлайнову анкету (див. ‘Register Recommenders‘). Надсилати поштою оригінал листа не потрібно.

2) конкурсанти завантажують форми Letter of Reference та надсилають їх рекомендодавцям. Рекомендації потрібно подати тільки на бланку “Letter of Reference” – англійською або мовою оригіналу з перекладом англійською, і виповнити на комп’ютері, не від руки. Рекомендації повинні надійти до Офісу Фулбрайта безпосередньо від рекомендодавця, завірені його підписом (завіряти підпис печаткою не потрібно). Подати рекомендаційні листи (у запечатаних та підписаних конвертах) разом з іншими документами Ви можете тільки у випадку, якщо саме у такому вигляді отримали їх від рекомендодавця. Якщо Ви отримали рекомендацію у відкритому вигляді (і рекомендодавець дозволяє Вам ознайомитись зі змістом листа), не потрібно вкладати такий лист у конверт. Подати потрібно тільки оригінал рекомендації.

3) Частину рекомендацій можна подати онлайн, інші можуть бути у паперовій формі.

Скановані копії або рекомендації, надіслані електронною поштою, не приймаються.

 • University Transcripts – копії документів про вищу освіту (дипломи з додатками) або/та копії документів про наукові ступені та звання (дипломи, атестати тощо) або/та копія залікової книжки (всіх сторінок) для студентів 3-6-х курсів, які ще не отримали диплом на момент проведення конкурсу, до 16 травня.

1) на першому етапі конкурсу, до 16 травня, копії документів подають українською мовою або мовою оригіналу. Завіряти копії не потрібно.Скановані документи необхідно завантажити в онлайнову анкету (див. ‘Transcripts and Additional Documents’). Якщо у Вас декілька дипломів, просимо відсканувати їх разом з додатками одним файлом. Надсилати поштою ксерокопії документів про освіту не потрібно.

2) На завершальному етапі конкурсу фіналісти, визначені після співбесіди, будуть зобов’язані надати:

 1. завірені копії всіх документів про вищу освіту українською мовою або мовою оригіналу(диплом/дипломи з додатками або/та копію всіх сторінок залікової книжки), включно з тими, які було отримано після 16 травня. Документи повинні бути завірені тільки тією установою, яка їх видала (печаткою деканату/учбової частини/ міжнародного відділу/ архіву). Завіряти копії нотаріально не потрібно.
 2. завірені (у бюро перекладів або у відділі міжнародних зв’язків) переклади всіх документів про вищу освіту англійською мовою (диплом/дипломи з додатками або/та копію всіх сторінок залікової книжки), включно з тими, які було отримано після 16 травня. Завіряти переклади нотаріально не потрібно.
 3. випускники, які отримали додаток до диплому нового зразка, оформлений українською та англійською мовами, повинні подати завірені копії диплому та додатку. Документи повинні бути завірені тільки тією установою, яка їх видала (печаткою деканату/учбової частини/ міжнародного відділу/ архіву). Завіряти копії нотаріально не потрібно.

Якщо Ви не мали можливості завірити копії документів у Вашому навчальному закладі, необхідно буде підтвердити автентичність документів про освіту для визнання їх американськими університетами, звернувшись до Міністерства освіти і науки України для проставлення апостиля. Якщо дипломи/сертифікати отримано не в Україні, потрібно надати офіційні, завірені іноземним університетом копії документів.

 • Report on Proficiency in English Formне є обов’язковою формою; її відсутність не впливає на результати конкурсного відбору. Конкурсанти можуть не подавати цю форму на першому етапі. Рівень володіння англійською півфіналістів буде визначено комісією під час інтерв’ю. Фіналісти складатимуть комп’ютерні тести, що засвідчать рівень володіння англійською та відповідність вимогам американських університетів. Для учасників, що хотіли би подати Report on Proficiency in English, окрім зазначених у формі осіб, її може заповнити кваліфікований викладач англійської, самостійно обравши спосіб визначення рівня володіння конкурсантом англійською мовою.
 • Academic Records Information Formне є обов’язковою формою; її відсутність не впливає на результати конкурсного відбору. Заповнити форму повинні будуть тільки фіналісти, визначені після співбесіди.
 • Transcript Release Form (for post-secondary U.S. transcripts only) – тільки для учасників конкурсу, які навчались в американських закладах вищої освіти.
 • Portfolio – портфоліо є обов’язковим для кандидатів з творчих напрямків (архітектура, живопис, кіно, музика, скульптура, театр, фотографія). Фіналісти конкурсу готуватимуть портфоліо відповідно до вимог американських університетів. На першому етапі конкурсу, до 16 травня, портфоліо можна подати у довільній формі одним із запропонованих способів:
 • 1) в електронному форматі, до 10 робіт, одним файлом у форматі PDF (обсяг одного файла не повинен перевищувати 20 MB). Надіслати електронною поштою на адресу координатора програми Інни Бариш: ibarysh@iie.org. У темі повідомлення зазначте Ваше прізвище, назву програми «Student Program» та назву документу, напр.: Boiko_Student Program_Portfolio.
 • Signature Formобов’язкова форма. Форму, подану на сайті та в онлайновій анкеті у форматі PDF, потрібно роздрукувати й виповнити від руки. Завірену особистим підписом із зазначення дати заповнення, форму потрібно надіслати поштою або принести до Офісу Фулбрайта.
 • Згода на обробку персональних даних – обов’язкова форма. Виповнену й роздруковану форму із зазначенням дати заповнення та завірену особистим підписом потрібно подати у двох примірниках. Форма виповнюється українською мовою.

Всі додаткові форми у форматі PDF потрібно роздрукувати й виповнити від руки. Ви можете використовувати форми, що ми розмістили під посиланнями у поданому вище переліку. Всі форми, окрім “Згоди на обробку персональних даних” є також в онлайновій анкеті (див.‘SupplementalForms’).

Онлайнову анкету потрібно заповнити

до 16 травня 2019 року, до 24:00 (за українським часом).