Розвиток потенціалу вищої освіти: Проєкт WARN

Розвиток потенціалу вищої освіти: Проєкт WARN              Розвиток потенціалу вищої освіти: Проєкт WARN

Академічна протидія гібридним загрозам

Проект WARN

«Академічна протидія гібридним загрозам» (WARN) 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP

Мета проекту полягає в підвищенні національної безпеки та подоланні нестачі сервісів безпеки, яка виникла через появу гібридних загроз. Безпековий сектор не має достатніх можливостей та ресурсів для самостійної протидії складним гібридним загрозам, він повинен спиратися на обізнаність в питаннях безпеки професіоналів критичних галузей та суспільства в цілому. Розуміння комплексної взаємозалежності та критичної вразливості в ключових секторах є життєво важливим для підвищення стійкості нації до безпекових викликів, а отже, – особистої безпеки та добробуту її громадян.

Координатор: університет м. Ювяскюля, Фінляндія.

 Партнерство:

 1. Харківський національний університет радіоелектроніки (координатор – доц. Гришко С.В.).
 2. Український католицький університет.
 3. Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв.
 4. Національний університет Острозька Академія.
 5. Національна академії державного управління при Президентові України Харківський регіональний інститут державного управління.
 6. Державний університет інфраструктури та технологій.
 7. Донбаський державний педагогічний університет, Горлівський інститут іноземних мов.
 8. Міністерство освіти і науки України.
 9. Університет м. Коїмбра, Португалія.
 10. ECAM-EPMI (Вища інженерна школа), Франція.
 11. Університет Тарту, Естонія.

 Результати:

Модернізувати 11 навчальних програм в 7 галузях освіти.

Запровадити викладання адаптованих навчальних програм і курсів.

Створити міжгалузеве середовище з питань протидії гібридним загрозам.

Website проекту: http://warn-erasmus.eu


Придбане обладнання:

Міжфакультетська лабораторія відкрита в ауд. 415i та 201i для забезпечення магістерських програм Системи штучного інтелекту і Управління фінансовою і економічною безпекою, а також досліджень протидії гібридним загрозам у відповідних галузях.

Лабораторії оснащені потужним комп’ютерним обладнанням на загальну суму 771,665.64 грн., що складається з потужної робочої станції для розробки штучних нейронних мереж, ДБЖ, 19 настільних комп’ютерів, ноутбука, 2 комплектів мультимедійного обладнання, переносного проектора, двох БФП, чотирьох роутерів.