Про програму Еразмус+

Про програму Еразмус+

Про програму ERASMUS +

Україна є країною-партнером (PARTNER-COUNTRY) програми Еразмус + і має можливості брати участь в конкурсах відкритих для всіх країн-партнерів в рамках Міжнародного виміру програми.

Зв’язок зі стратегічними цілями

Цілі «Європи – 2020»:

 • Збільшення здобувачів вищої освіти з 32% до 40%
 • Зменшення частки тих, хто завчасно залишає школу, з 14% до менш 10%
 • «Стратегія в галузі освіти та професійної підготовки – 2020»
 • Оновлена ​​рамкова програма європейського співробітництва в сфері молодіжної політики (2010-2018 рр.)
 • Європейська ініціатива спорту / Робочий план ЄС в галузі спорту
 • Посилення міжнародного виміру, зокрема у вищій освіті і в сфері молодіжної політики
 • Більше можливостей для студентів установ професійно-технічної та вищої освіти щодо вдосконалення їх здатності до працевлаштування через стажування
 • Поліпшення якості у всіх секторах шляхом введення мобільності персоналу та стратегічних партнерств
 • Значна увага до міжгалузевим стратегічним партнерств і проектів ІКТ
 • Нові інноваційні заходи щодо поліпшення здатності до працевлаштування та підприємництва (Альянси знань і Альянси галузевих кваліфікацій)
 • Нові підходи до впровадження реформ (Перспективні ініціативи)

Відеопрезентації програми: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/gallery/video_en.html

Cайт офісу ERASMUS + в Україні: http://www.erasmusplus.org.ua/

Сайт програми в ЄС http://eacea.ec.europa.eu/

Що нового?

 • Єдина інтегрована програма
 • Охоплює всі сектори – освіту, підготовку і молодіжну політику, додано сектор спорту
 • Інтегрує сім існуючих програм в єдину узгоджену структуру
 • Намагається досягти більшого системного впливу
 • Істотні спрощення
 • Менше конкурсів і значне зменшення кількості напрямків
 • Програма більш дружня для користувача, простіше для навігації
 • Спрощений фінансовий менеджмент
 • Значне збільшення бюджету
 • Збільшення на 40%, яка поширюється на всі сектори
 • Додаткове фінансування від інструментів зовнішніх дій на підтримку міжнародного виміру вищої освіти

Головні цілі:

 • Удосконалення навичок і здатності до працевлаштування студентів та сприяння конкурентоспроможності європейської економіки
 • Поліпшення якості викладання і навчання
 • Виконання Стратегії модернізації вищої освіти в країнах-членах програми і розвиток потенціалу країн-партнерів
 • Посилення міжнародного виміру в програмі Еразмус +
 • Підтримка Болонського процесу і діалогу щодо політики в стратегічних країнах-партнерах

КА1: Мобільність студентів у вищій освіті

Вищі навчальні заклади з країн-партнерів, в тому числі з України, можуть бути партнером університетів з Європи для організації проектів на мобільність для студентів.

цілі:

 • Надати кращі можливості для розвитку навичок і компетенцій у студентів, залучити кращі таланти з-за кордону

КА1: Мобільність працівників у вищій освіті

Вищі навчальні заклади з країн-партнерів, в тому числі з України, можуть бути партнером університетів з Європи для організації проектів на мобільність для викладачів та адміністративного персоналу.

цілі:

 • Надати кращі можливості для підвищення якості викладання і навчання

Викладачі для отримання стипендій на викладання, підвищення кваліфікації або стажування подають заявки на участь в конкурсах безпосередньо до свого закладу освіти (кредитна мобільність) на основі міжінституційних угод, і / або до партнерств (ступінчаста мобільність), так само як і представники інших країн, обмежень немає . Привілеїв і / або обмежень немає ні для однієї країни світу.

КА2: Співпраця для інновацій

стратегічні партнерства

цілі:

 • Зміцнення співпраці між вузами і ключовими стейкхолдерами (підприємствами, науково-дослідними установами, соціальними партнерами, місцевими / регіональними органами влади, іншими організаціями в галузі освіти, професійної підготовки або молодіжної політики) з метою сприяння якості та інновацій у вищій освіті

Основні види діяльності за напрямом:

 • Розробка, тестування, впровадження нових спільних навчальних планів і програм, спільних модулів, інтенсивних програм навчання
 • Розвиток співпраці з підприємствами в рамках проектів з метою вивчення прикладів з реального життя
 • Використання потенціалу відкритих освітніх ресурсів, загального (колективного) і персоналізованого навчання
 • Інтеграція різних форм і методів навчання (дистанційного, заочного, модульного)

Участь країн-партнерів, в тому числі України, можливо як партнера тільки при унікальному досвіді для обґрунтованої доданої вартості участі в такому партнерстві

Деталі: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en

КА2: Співпраця для інновацій та обміну кращими практиками Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Основні види діяльності за напрямом:

Два типу проектів співпраці держав-членів ЄС, інших європейських держав, країн-кандидатів (всього 34) з країнами-сусідами, Росією, країнами Азії, Латинської Америки, Африки, Карибського басейну і Тихоокеанського регіону (близько 150 країн-партнерів):

 • Спільні проекти: Нові навчальні плани і програми, методологія викладання і навчання, розвиток (підвищення кваліфікації) персоналу, забезпечення якості, управління, інструменти Болонського процесу.
 • Структурні проекти: Реформи на національному рівні за участю органів влади в країнах-партнерах (модернізація освітньої політики, заходи по впровадженню Болонського процесу, управління і менеджмент в системі вищої освіти …)
 • Додатковий компонент мобільності в обох напрямках -з ЄС і в ЄС для країн Європейської політики сусідства та країн-кандидатів (не мають Національного агентства):

Україна є повноправним учасником напрямки і може, як ініціювати проекти, так і бути координатором-заявником, бути рівноправним партнером проектів.

Деталі: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html

КА3: Підтримка реформ

цілі:

 • Підтримка напрацювань / розробок ЄС в сфері освітньої політики для досягнення кращого системного впливу

Основні види діяльності за напрямом:

 • Підтримка Відкритого методу координації, порядок денний з модернізації вищої освіти, Болонський процес
 • Розвиток і впровадження інструментів прозорості ЄС (ЄКТС, …)
 • Визнання кваліфікацій (NARIC – Національний інформаційний центр із офіційним визнанням свідоцтв про освіту)
 • Мережа експертів з реформування вищої освіти в країнах-сусідах та країнах-кандидатах
 • Міжнародний діалог з освітньої політики
 • Всесвітня асоціація випускників
 • Міжнародна привабливість і пропаганда