У ХНУРЕ працюють комісії з акредитації освітніх програм

22.05.2018

22 травня на кафедрі програмної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки, відповідно до наказу МОНУ, проходить процес акредитації  освітньо-професійних програм  «Програмне забезпечення систем» та «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, який проводять дві експертні комісії у складі:

Голови комісії, професора Пєтуха Анатолія Михайловича – завідувача кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету, доктора технічних наук;

Доцента Стіренка Сергія Григоровича – завідувача кафедри обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктора технічних наук;

Голови комісії, професора Петрика Михайла Романовича –  завідувача кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктора фізико-математичних наук;

Доцента Коваля Олександра Васильовича – виконуючого обов’язки завідувача кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидата технічних наук.

У ХНУРЕ працюють комісії з акредитації освітніх програм