Володимир Петрович Машталір

Володимир Петрович Машталір
Професор кафедри інформатики, член спеціалізованої вченої ради, член Президії НТР, доктор технічних наук, професор
Scopus ID: 6507672782
h-індекс:5
Документи автора:21
Загальна кількість цитувань:75
Google Scholar ID: CvT6u-QAAAAJ
Весь часОстанні 5 років
Цитування387221
h-індекс129
i10-індекс149

Освіта та кар’єра

1979р. – закінчив Харківський інститут  радіоелектроніки (ХІРЕ), за спеціальністю «Прикладна математика».

1984р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.03.01-технічна кібернетика і теорія інформації (ХІРЕ), Тема: Розпізнавання тривимірних об’єктів на основі нормалізації їх зображень. Захист 11.12.1984 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.01 ХІРЕ

2002р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту, Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ). Точково-множинні методи обробки і розпізнавання зображень. Захист 02.07.2002 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 068.31.01 ХНУРЕ

1988р. – вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю управління в технічних системах, 2004р. – вчене звання доцента кафедри інформатики, 2005р. – вчене звання професора кафедри інформатики (ХНУРЕ).

1979 – 1985рр. – інженер, молодший науковий співробітник, аспірант, старший науковий співробітник кафедри застосування ЕОМ (ЗЕОМ, з 1999 – кафедра інформатики),

1985 – асистент кафедри ЗЕОМ,

1986 – доцент кафедри ЗЕОМ,

1992р. – провідний науковий співробітник кафедри ЗЕОМ,

2003 – головний науковий співробітник кафедри інформатики,

2003 – професор кафедри інформатики, декан факультету комп’ютерних наук,

2014 – виконуючий обов’язки ректора ХНУРЕ,

2016 – професор кафедри інформатики.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: «Класифікація і кластеризація», «Основи наукових досліджень», «Комп’ютерний зір»


Наукова діяльність

Приймав участь в якості відповідального виконавця або керівника держбюджетних науково-дослідних робіт: «Обробка складних сигналів (зображень) в інформаційних системах», «Розробка та дослідження теоретичних і прикладних аспектів синтезу і обробки рентгенографічних зображень в системах радіаційно-інтроскопічних аналізу», «Методи обробки і технології розпізнавання зображень різної фізичної природи», «Розробка теоретичних основ і математичного забезпечення для адаптивних, нейро- і фаззі- систем управління з урахуванням обмежень, що параметрично оптимізуються», «Розробка моделей і методів факторизації інформаціі в умовах багатозначності», «Дослідження і розробка методів аналізу зображень в умовах складних перетворень», «Інтелектуальний аналіз і обробка даних в реальному часі на основі засобів обчислювального інтелекту», «Концептуальні підходи і моделі розпізнавання зображень в умовах регулярних і випадкових збурень для систем реального часу», «Дослідження і розробка методів аналізу зображень в умовах складних перетворень», «Інтелектуальний аналіз і обробка даних в реальному часі на основ е засобів обчислювального інтелекту», «Моделі і методи грануляції і інтерпретації багатовимірних даних», «Нейро-фаззі системи для поточної кластеризації і класифікації послідовностей даних за умов їх викривленості відсутніми та аномальними спостереженнями», «Розробка гібридних систем і методів обчислювального інтелекту для обробки потоків нечіткої інформації в умовах нестаціонарності та невизначеності».

З 2004р. (в різний час) член або голова спеціалізованих вчених рад (Д 64.052.01, Д 64.052.08 – ХНУРЕ, Д 64.051.29 – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, К 41.052.08 – Одеський національний політехнічний університет).

Напрямки наукової діяльності: обробка та розпізнавання зображень і відео


Міжнародна діяльність

Приймав участь в роботі низки міжнародних конференцій в Австралії, Болгарії, Угорщині, Німеччині, Польщі, Словаччині, Швейцарії та ін.

У 2008 – 2013г.г. виконано більш ніж 10 проектів в рамках Development Contract (‘AGREEMENT’) dated September, 1, 2008 between Loewe Opta GmbH (Kronach, Germany) and Kharkiv National University of Radio Electronics.


Публікації та патенти

Має понад 130 публікацій, у тому числі 5 монографій, 3 авторських свідоцтва