Володимир Павлович Манаков

Володимир Павлович Манаков
Завідувач відділу аспірантури та докторантури, професор кафедри медіасистем і технологій, член вченої ради, член НТР, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1974 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю конструювання радіоелектронної апаратури.

1974-1988 рр. – молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник кафедри технології виробництва радіоелектронної апаратури (ХІРЕ).

1987 р. – кандидат технічних наук за спеціальностями 05.13.01 – управління в технічних системах і 05.11.14 – технологія приладобудування, дисертація захищена в ХІРЕ.

1989-2008 рр. – асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри інженерної та комп’ютерної графіки (ХІРЕ, ХДТУРЕ, ХНУРЕ).

З 2008 р. – завідувач відділу аспірантури та докторантури ХНУРЕ; професор кафедри медіасистем і технологій.


Освітня діяльність

Викладає навчальні дисципліни: вузли та механізми поліграфічного устаткування, організація та управління видавничо-поліграфічним виробництвом.


Наукова діяльність

Наукові інтереси – інформаційні технології. Відповідальний виконавець кількох госпдоговірних тем.

Науковий керівник аспірантів за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.


Громадська діяльність

Член Вченої ради університету, член науково-технічної ради університету.


Публікації та патенти

Автор понад 80 наукових публікацій, патенту та 9 авторських свідоцтв на винаходи.