Володимир Олександрович Закорін

Володимир Олександрович Закорін
Доцент кафедри метрології та технічної експертизи, кандидат технічних наук, доцент
Scopus ID: 9274822800
h-індекс:0
Документи автора:1
Загальна кількість цитувань:0

Освіта та кар’єра

1965-1970 – Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Електронні прилади»

1970 – інженер кафедри фізики НВЧ ХІРЕ

1974  – старший інженер кафедри  електронних приладів  ХІРЕ

1979 – молодший науковий співробітник кафедри електронних приладів ХІРЕ

1982-1983 – здобувач для складання кандидатських іспитів за спеціальністю «Радіофізика, включаючи квантову радіофізику»

1983-1987 – аспірантура без відриву від виробництва Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю «Радіофізика, включаючи квантову радіофізику»

1996 – доцент кафедри електронних приладів і пристроїв Харківського державного технічного університету радіоелектроніки

1999 – доцент кафедри метрології та вимірювальної техніки Харківського державного технічного університету радіоелектроніки

2001 – доцент кафедри метрології та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки

Відомості про захист дисертації:

Спеціальність : 01.04.03  «Радіофізика, включаючи квантову радіофізику»

Тема : «Одновидова взаємодія в магнетронних генераторах». Захист 21.05.1973 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 068.37.02 Харківського інституту радіоелектроніки


Освітня діяльність

Викладає електронні, квантові прилади та мікроелектроніка, розробка електронних приладів і пристроїв, елементна база електронних апаратів, аналогові вимірювальні прилади, цифрові вимірювальні прилади, вимірювання в мікрохвильовому та оптичному діапазонах, методи та засоби вимірювань, основи мікропроцесорної техніки.

Лекційні курси, що викладаються у поточному навчальному році: основи електроніки, інтегральні мікросхеми в інформаційно-вимірювальних засобах, мікропроцесорні системи, метрологія, основи метрології, взаємозамінності та стандартизації.

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми з дисциплін, які читаються, тестові питання для контролю, методичні вказівки з курсів.


Наукова діяльність

Обіймав посади інженера, старшого інженера, молодшого наукового співробітніка, доцента. Наукові Захоплення – математичне моделювання потужного генераторних приладів, застосування ЕОМ и мікропроцесорів, розробка засобів вимірювальної техніки.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Учасник міжнародних науково-технічних семінарів, симпозіумів, конференцій.


Публікації та патенти

Має понад 29 публікацій, у тому числі закордонні статті та тези доповідей на конференціях. 1 патент.