Валерій Іванович Зарицький

Валерій Іванович Зарицький
Начальник НДЧ, завідувач ПНДЛ "РЛСС", член НТР, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Освіта та кар’єра

1969 р. – закінчив Горьківське зенітно-ракетне училище з відзнакою за спеціальністю радіолокаційні пристрої.

1976 р. – закінчив Військово-інженерну радіотехнічну академію м. Маршала Радянського Союзу Говорова Л.А. з відзнакою (ВІРТА) за спеціальністю радіотехнік.

1976 р. – начальник зміни, старший інженер в/ч 03080.

1979 р. – начальник відділу на кафедрі радіолокації ВІРТА ім. Говорова Л.А.

1981 р. – молодший науковий співробітник ВІРТА м. Говорова Л.А.

1984 р. – викладач кафедри радіолокації ВІРТА м. Говорова Л.А.

1987 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.12.04 – радіолокація та радіонавігація, дисертацію захистив у ВІРТА м. Говорова Л.А.

1991 р. – старший науковий співробітник за спеціальністю «радіолокація і радіонавігація».

1993 р. – заступник начальника науково-дослідної лабораторії, старший науковий співробітник за спеціальністю «радіолокація та радіонавігація».

1993 р. – присвоєно військове звання – полковник.

1993 р. – начальник науково-дослідного  відділу системного аналізу та перспектив розвитку радіолокаційного озброєння Харківського університету повітряних сил.

2004 р. – завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії радіолокаційних систем спостереження (ПНДЛ «РЛСС») Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)

2017 р. – начальник науково-дослідної частини ХНУРЕ


Освітня діяльність

Викладав дисципліну «Теоретичні основи радіолокації».


Наукова діяльність

1993–2004 рр. – начальник науково-дослідного відділу системного аналізу та перспектив розвитку радіолокаційного озброєння Харківського університету повітряних сил.

У межах держбюджетних НДР брав участь у режимних науково-дослідних роботах, спрямованих на розвиток радіолокаційного озброєння.

З 2004 р. – завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії радіолокаційних систем спостереження.

Брав участь у виконанні держбюджетних НДР:

«Розроблення першого вітчизняного наземного когерентного метеорологічного радіолокатора», «Дослідження складових підсистем спостереження, навігації, радіомоніторингу, зв’язку Державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об’єктами», «Перспективні технології й засоби спостереження, навігації й радіомоніторингу в інтегрованих інформаційних системах керування динамічними об’єктами», «Цифрові системи адаптивної просторово-часової обробки радіолокаційних сигналів на тлі завад на сигнальних процесорах і програмувальних логічних інтегральних схемах», «Розробка методів і алгоритмів просторової, часової й просторово-часової обробки сигналів в уніфікованих радіолокаційних системах спостереження нового покоління» «Розроблення технологій пеленгації джерел шумових випромінювань і відтворення спектрів відбитих сигналів у РЛС цивільного та військового призначення», «Розроблення алгоритмів вимірювання параметрів радіолокаційних метеосигналів з підвищеною точністю», «Розробка технічних вирішень із реалізації високоефективних алгоритмів цифрової обробки метеосигналів і виявлення небезпечних метеорологічних явищ у допплерівському багатопроменевому метеорадіолокаторі», «Розроблення системи первинної обробки радіолокаційних і акустичних сигналів в умовах дії завад для РЛС і содарів виявлення безпілотних літальних апаратів».

Брав участь у виконанні госпдоговорів:

«Розробка алгоритмів і технічних рішень, направлених на підвищення точносних характеристик та покращення завадозахищеності  перспективних і модернізованих КП НПК “Іскра” РЛС», Складова частина ДКР “Розробка алгоритмів просторової й часової обробки сигналів в умовах дії активних, пасивних та комбінованих перешкод для радіолокаційного каналу комплексу “Протазан-К”, шифр “Протазан-Х”», «Складова частина ДКР “Розробка алгоритмів і макета модуля просторової й просторово-часової обробки сигналів на фоні активних, пасивних та комбінованих перешкод для РЛС “Фенікс-У”, шифр “Фенікс-Х”», «Розробка структури та алгоритмів роботи адаптивної системи захисту від активних шумових завад при дії комбінованих завад в РЛС з АФАР», «Розробка та обґрунтування рекомендацій щодо побудови системи просторово-часової обробки сигналів для РЛС метрового діапазону хвиль з цифровою обробкою вихідних сигналів АР», «Створення макету уніфікованої системи захисту від завад різного походження радіолокаційних засобів різного призначення».


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Брав участь у виконанні міжнародного контракту з інозамовником з розробки й виготовлення документації (технічних звітів) з питань аналізу і моделювання широкосмугового зворотного розсіювання за допомогою найпростіших та модифікованих компонентів.


Громадська діяльність

1998 р. –  вчений секретар Академії наук прикладної радіоелектроніки.


Публікації та патенти

Має понад 150 публікацій, 15 авторських свідоцтв.