В’ячеслав Олександрович Гребенюк

В’ячеслав Олександрович Гребенюк
Директор ЦТДН, старший викладач кафедри штучного інтелекту

Освіта та кар’єра

1994 р. – закінчив ХТУРЕ за спеціальністю програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем.
1994 р. – стажист-дослідник кафедри програмного забезпечення ЕОМ ХНУРЕ.
1995 р. – асистент, кафедри програмного забезпечення ЕОМ ХНУРЕ.
1997 р. ­– методист вищої категорії лабораторії віртуального та дистанційного навчання ХНУРЕ.
1999 р. – старший викладач кафедри штучного інтелекту ХНУРЕ.
2000 р. – завідувач лабораторії віртуального та дистанційного навчання ХНУРЕ.
2003-2004 рр. – менеджер системи дистанційного навчання Української асоціації дистанційної освіти.
2001-2015 рр. – заступник директора (за сумісництвом) Центру технологій дистанційного навчання ХНУРЕ.
З 2015 р. – директор (на суспільних засадах) Центру технологій дистанційного навчання ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: моделі та структури даних, основи систем баз даних та знань, інформаційні системи в менеджменті, інтранет-технології, інструментальні засоби проектування інформаційних систем, системи управління базами даних, інформаційні технології в комп’ютерних системах, системи штучного інтелекту.


Наукова діяльність

Наукові інтереси: філософія розуму, епістемологія, семіотика та герменевтика, мета-мови, віртуальне та дистанційне навчання, системний аналіз, астрология.


Громадська діяльність

з 2001 по 2017 виконував обов’язки виконавчого вченого секретаря Української асоціації дистанційної освіти


Публікації та патенти

Має понад 75 публікацій.