Сергій Володимирович Машталір

Сергій Володимирович Машталір
Професор кафедри інформатики, доктор технічних наук, професор
Scopus ID: 36183980100
h-індекс:5
Документи автора:19
Загальна кількість цитувань:53
Google Scholar ID: RBIWle0AAAAJ&hl
Весь часОстанні 5 років
Цитування221201
h-індекс99
i10-індекс98

Освіта та кар’єра

В 2001 р. – закінчив Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, за спеціальністю «Інформатика» та отримав ступінь магістра з інформатики.

2004 р. – асистент кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки.

2005 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема: Методи морфологічної нормалізації бінарних перерізів зображень. Захист 22.02.2005 на засіданні спеціалізованої  вченої ради Д 064.052.02 ХНУРЕ. Науковий керівник Путятін Євгеній Петрович.

2006 р. – старший викладач кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки.

2007 р. – доцент кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки.

2011 р. – отримав вчене звання доцента кафедри інформатики.

2017р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. Тема : Моделі та методи темпоральної  обробки відео для інформаційного пошуку.  Захист  08.12.2016 р. на засіданні  спеціалізованої  вченої ради  Д 64.052.08 ХНУРЕ.

2017р – професор кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки.

2019 – отримав звання професора за кафедрою інформатики.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: «Дискретна математика», «Програмування (Технологіїї .Net)», «Теорія масового обслуговування», «Стиснення даних».


Наукова діяльність

Приймав участь в якості виконавця або відповідального виконавця держбюджетних науково-дослідних робіт: «Синтез методів обробки інформації в умовах невизначеності на основі самонавчання та м’яких обчислень», «Еволюційні гібридні системи обчислювального інтелекту зі змінною структурою для інтелектуального аналізу даних», «Моделі і методи грануляції і інтерпретації багатовимірних даних», «Моделі і методи аналізу та інтерпретації динамічних процесів», «Нейро-фаззі системи для поточної кластеризації і класифікації послідовностей даних за умов їх викривленості відсутніми та аномальними спостереженнями», «Розробка гібридних систем та методів обчислювального інтелекту для обробки потоків нечіткої інформації за умов нестаціонарності та невизначенності».

В 2014 році мав наукове стажування в університеті (Ostfalia University of Applied Sciences) м. Вольфенбюттель, Німеччина.

З 2017 р. член спеціалізованої вченої ради К 64.055.03 з захисту кандидатських дисертацій в Харківському національному економічному університеті.

Напрями наукової діяльності: інтелектуальний аналіз даних, аналіз мультимедіа даних.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Приймав участь в роботі низки міжнародних конференцій в Болгарії, Іспанії, Німеччині, Польщі, Тайвані та Чехії.

В 2014 році протягом місяця стажувався в Ostfalia University of Applied Sciences (Вольфенбюттель, Німеччина).

Член технічного комітету конференції ICIME.


Публікації та патенти

Має понад 80 публікацій, у тому числі 2 монографії та навчальний посібник.