Олена Володимирівна Яковлева

Олена Володимирівна Яковлева
Доцент кафедри інформатики, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1996 р. – закінчила Харківський державний технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю інформатика, кваліфікація інженер – математик, диплом з відзнакою.  

2003 р. – асистент, потім старший викладач кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

2003 (осінь) – закінчила аспірантуру.

З 2004 р. кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту, науковий керівник: д.т.н., проф. Є.П. Путятін, захист відбувся 9 червня 2004р. в ХНУРЕ, тема дисертації: «Методи одновимірних нормалізацій афінних перетворень в задачах розпізнавання зображень».

З 1 вересня 2005 р. – доцент кафедри інформатики ХНУРЕ.

В 2008 р. – отримала вчене звання доцента кафедри інформатики.


Освітня діяльність

У поточному році викладає такі дисципліни: «Бази даних та інформаційні системи», «Організація баз даних та знань».

Має досвід викладання таких дисциплін:

  • «Інформаційні системі бухгалтерського обліку» (з 2003 по 2014);
  • «Керування проектами» (з 2005 по 2011);
  • «Розробка застосувань та доступ до баз даних»,

також проводила лабораторні роботи за такими дисциплінами:

«Системи керування базами даних», «Математичне та інформаційне забезпечення систем обробки складних сигналів», «Методи і системи розпізнавання образів», «Принципи побудови WEB-серверів», «Internet технології», «Алгоритми і програмне забезпечення синтезу зображень», «Програмування».

Виконує керування бакалаврами та магістрами. Теми дипломних робіт пов’язані з обробкою зображень, проектуванням інформаційних систем, web-застосунків різного напрямку.


Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності: інтелектуальний аналіз даних, аналіз мультимедіа даних, проектування інформаційних систем.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Приймала участь в роботі низки міжнародних конференцій в Німеччині, Польщі, Словенії.


Громадська діяльність

З 2007р. – вчений секретар кафедри інформатики.

Відповідальна за сайт кафедри інформатики


Публікації та патенти

Має понад 20 публікацій, у тому числі в науково-метричній базі Scopus (2од.)