Олександр Валентинович Грицунов

Олександр Валентинович Грицунов
Професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, член НТР, заступник голови секції 1 НТР, заступник голови спеціалізованої вченої ради,, доктор фізико-математичних наук, професор, член Асоціації випускників ХНУРЕ
Google Scholar ID: 0Sopa6MAAAAJ
Весь часОстанні 5 років
Цитування23355
h-індекс94
i10-індекс80

Освіта та кар’єра

1974-1979 – з відзнакою Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Електронні прилади»

1979-1982 – аспірантура Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю «Радіофізика, включаючи квантову радіофізику»

1983 – молодший науковий співробітник  кафедри електронних приладів ХІРЕ

1985 – старший науковий співробітник кафедри електронних приладів ХІРЕ

1986 – асистент кафедри електронних приладів ХІРЕ

1987 – асистент кафедри фізики  ХІРЕ

1989 – старший викладач   кафедри електронних приладів ХІРЕ

1993 – доцент кафедри електронних приладів і пристроїв ХТУРЕ

1994-1997 – докторантура Харківського державного технічного університету радіоелектроніки за напрямом «Розробка нових радіоелектронних засобів

дослідження динамічних процесів в кулі Землі»

1997 – доцент кафедри мікроелектроніки,  електронних приладів та пристроїв ХТУРЕ

2007 – професор кафедри МЕПП  ХНУРЕ

2008 – професор кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Харківської національної академії міського господарства

2013 – професор кафедри мікроелектроніки, електронних  приладів та пристроїв Харківського національного університету радіоелектроніки

Відомості про захист дисертації:

Спеціальність: 01.04.03 «Радіофізика»

Тема: «Перехідні процеси в підсилювачах М-типу з розподіленою емісією». Захист 23.11.1984 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Харківського інституту радіоелектроніки


Освітня діяльність

Викладає дисципліни: обчислювальна математика, чисельні методи в електроніці, фізика напівпровідників, моделювання в електроніці та ін.  Є автором навчального посібника «Інформаційні системи та технології» (2010 р.).


Наукова діяльність

Працює у галузі радіофізики та фізичної електроніки, займаючись чисельним моделюванням спектрів сигналів і перехідних процесів в НВЧ-приладах, а також деякими загальнотеоретичними проблемами обчислювальної електродинаміки, електромагнетизму та квантової електродинаміки.


Публікації та патенти

Має понад 100 публікацій.