Олександр Георгійович Нерух

Олександр Георгійович Нерух
Професор кафедри вищої математики, IEEE Senior Member, доктор фізико-математичних наук, професор
Scopus ID: 7003848906
h-індекс:11
Документи автора:164
Загальна кількість цитувань:354
Google Scholar ID: pfpgViQAAAAJ&hl
Весь часОстанні 5 років
Цитування815104
h-індекс145
i10-індекс212

Освіта та кар’єра

1968 р. – закінчив радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького за спеціальністю радіофізика.
У 1971 р. вступив до аспірантури ХДУ, де успішно підготував і захистив у 1975 р. дисертацію «Розсіювання радіохвиль на рухомих об’єктах» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.
З 1977 р. працює в Харківському національному університеті радіоелектроніки.
Обіймав посади старшого викладача, з 1982 року – доцента, з 1993 року – професора, а з 1994 року – завідувач кафедри вищої математики.
У 1991 році захистив дисертацію на тему «Еволюційний підхід у нестаціонарних електродинамічних задачах» на ступінь доктора фізико- математичних наук.
У 2001-2003 рр. працював як Visiting professor в університеті Ноттінгема, Англія.

З 2024 року – професор кафедри ВМ.

Відомості про захист дисертації:

Тема: «Розсіювання електромагнітних хвиль рухомими об’єктами». Захист в 1975 р. на засіданні Вченої Ради Харківського державного університету ім. О.М. Горького

Науковий керівник – Микола Антонович Хижняк, доктор фізико-математичних наук, професор

Спеціальність: 01.04.03 «Радіофізика»

Тема: «Еволюційний підхід в нестаціонарних електродинамічних задачах». Захист в 1991 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Харківського державного університету ім. О.М. Горького. Науковий консультант – Микола Антонович Хижняк, доктор фізико-математичних наук, професор


Освітня діяльність

Проводить лекції та практичні заняття з курсу «Вища математика» на факультеті ЕЛБІ.


Наукова діяльність

Головна наукова активність і отримані результати належать до еволюційного підходу в розв’язанні 2- і 3-мірних початково-крайових електродинамічних задач. Він заснований на інтегральних рівняннях Вольтерра й використовується для розв’язання нестаціонарних електродинамічних задач із залежними від часу властивостями середовища і рухомими межами.
Останнім часом, разом з групою молодих співробітників, тривають дослідження перетворення електромагнітних імпульсів у таких середовищах, включаючи й оцінку складності перетворення. Спеціальний інтерес спрямований на нестаціонарні явища в діелектричних хвилеводах і резонаторах.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

1993 р. – грант Міжнародного фонду Сороса;
1996 р. – Soros Associate Professor at Soros Science Education Program of International Renaissance Foundation;
1998 р. – IEEE East Ukraine Joint Chapter;
1998 р. – біографія О.Неруха включена до 16-го видання Who’s Who in the World;
2001, 2003, 2006, 2007 рр. – Visiting Professor at the University of Nottingham, UK.


Публікації та патенти

Автор більше ніж 190 публікацій.