Наталя Совєтівна Лєсна

Наталя Совєтівна Лєсна
Професор кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, професор
Scopus ID: 8329670200
h-індекс:2
Документи автора:7
Загальна кількість цитувань:18
Google Scholar ID: 8Kg8az4AAAAJ
Весь часОстанні 5 років
Цитування13126
h-індекс53
i10-індекс30

Освіта та кар’єра

1973 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за фахом «Електронні прилади».

1981 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю «Автоматизовані системи переробки інформації та управління чорною металургією», дисертацію захистила в Московському інституті сталі і сплавів (МІСіС).

1981 р. – асистент кафедри обчислювальної техніки (ХІРЕ).

1985 р. – старший викладач кафедри обчислювальної техніки (ХІРЕ).

1987 р. – доцент кафедри програмного забезпечення ЕОМ (ХІРЕ).

1995 р. – заступник декана факультету комп’ютерних наук з навчально-методичної роботи (ХТУРЕ).

1999 р. – професор кафедри програмного забезпечення ЕОМ, начальник навчально-методичного управління (ХТУРЕ).

2003 р. – проректор з навчально-методичної роботи (ХНУРЕ).

2004 р. – проректор з науково-педагогічної роботи (ХНУРЕ).

2006 р. – присвоєно вчене звання професора по кафедрі програмного забезпечення ЕОМ (ХНУРЕ).

вересень 2013 – лютий 2014 року – виконувала обов’язки ректора ХНУРЕ.

серпень 2015 р – листопад 2015 року – виконувала обов’язки ректора ХНУРЕ.

2016 р. – професор кафедри програмної інженерії (ХНУРЕ).


Освітня діяльність

Викладала більше 10 навчальних дисциплін за спеціальностями «ЕОМ», «ПО ЕОМ», «Комп’ютерні науки», «Програмна інженерія» в Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Серед навчальних дисциплін є такі: «Організація обчислювальних процесів ЕОМ і систем», «Імовірнісні процеси і математична статистика в автоматизованих системах», «Багатомірний аналіз статистичних даних», «Інтелектуальний аналіз даних» та інші.

Здійснює керівництво переддипломною практикою і виконанням атестаційних робіт магістрантів кафедри програмної інженерії, входить до складу екзаменаційної комісії з захисту атестаційних робіт.


Наукова діяльність

2000-2015 рр. – керівник держбюджетних науково-дослідних робіт: «Обгрунтування та розробка нового методичного та інтелектуального програмного забезпечення для комп’ютерно-орієнтованих дидактичних систем», «Розробка концепції, методик і моделей дистанційного навчання в умовах багатоступеневої системи освіти в Україні», «Створення програмно-апаратних засобів реалізації інформаційно-освітнього середовища в інтересах соціально-економічного розвитку України», «Методи і технології створення інформаційно-освітнього середовища з метою інтеграції у загальноєвропейський простір вищої освіти».

Підготувала 6 кандидатів технічних наук.

Напрямок наукової діяльності – інтелектуальний аналіз даних.


Міжнародна діяльність

1999-2001 рр. – приймала участь в TEMPUS-проекті UM_CP-20560 «Розробка нової схеми дипломування магістрантів».

2006-2007 рр. – індивідуальний Європейський мобільний грант IMG/UKR3015-2006 «Розвиток міжнародного співробітництва шляхом розширення досвіду в сфері ліцензування державних/приватних навчальних закладів III, IV рівнів акредитації та поширення отриманого досвіду в Україні».

2007-2008 рр. – координатор TEMPUS-проекту SM_SCM-T020B06-2006 “Новітня інформаційна технологія забезпечення прозорості акредитації університетів».

2011-2015 рр. – приймала участь в TEMPUS-проекті 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR “Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти».


Нагороди та премії

2005 р. – Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом».

2009 р. – знак «Відмінник освіти України» (МОН України).

2013 р. – почесне звання «Заслужений працівник освіти України».


Публікації та патенти

Автор більш ніж 120 публікацій.