Микола Іванович Сліпченко

Микола Іванович Сліпченко
Професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, член спеціалізованої вченої ради, доктор фізико-математичних наук, професор

Освіта та кар’єра

1978 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки.

1978-1983 рр. – на звільненій комсомольській роботі.

1983-1999 рр. – молодший науковий співробітник, аспірант, асистент, старший викладач, доцент кафедри мікроелектроніки, вчений секретар науково-дослідної частини (НДЧ), заступник начальника НДЧ, заступник проректора з наукової роботи.

1998 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

2008 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

1999-2018 р. – проректор з наукової роботи Харківського національного університету радіоелектроніки.

Відомості про захист дисертації:

Спеціальність : 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

Тема: «Частотні елементи, математичне моделювання їх компонентів в інтегральному виконанні».

Захист 1998 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Науково-дослідного технологічного інституту приладобудування. Науковий керівник Яловега Георгій Іванович

Спеціальність : 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

Тема: «Фізичні основи ближньопольової НВЧ діагностики матеріалів і середовищ». Захист 23.12.2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.051.02 Сумського державного університету


Навчальна робота

Викладає навчальні курси: матеріали електронної техніки, матеріалознавство в електроніці.


Наукова робота

Проводить роботу і керівництво за спеціальностями: фізика приладів елементів і систем, твердотіла електроніка, в рамках яких впроваджується новітня спеціалізація «Наноелектроніка і нанотехнології».

Керує підготовкою докторів наук за спеціальністю «Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади», в рамках якої впроваджується новітня спеціалізація «Наноелектроніка і нанотехнології».

Як професор-сумісник кафедри мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв проводить роботу з підготовки інженерних кадрів.

Багато зусиль приділяє науковій і науково-організаційній роботі, поєднуючи їх з навчальним процесом. Організував і забезпечив створення 3-х нових спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій та відкриття 2-х нових спеціальностей з перспективних напрямків.

Під його керівництвом було проведено понад 130 міжнародних наукових конференцій і семінарів, 5 міжнародних радіоелектронних форумів «Прикладна радіоелектроніка. Стан і перспективи розвитку », 20 міжнародних молодіжних форумів «Радіоелектроніка та молодь XXI століття », які стали знаковими не тільки в Україні, а й за її межами.

Підготував 11 кандидатів наук, активно продовжує плідну наукову роботу і керівництво аспірантами і докторантами.


Міжнародна діяльність

2002 р. – академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки (АН ПРЕ).

2006-2014 рр. – член бюро Ради проректорів з наукової роботи університетів України.

2006-2012 рр. – член Координаційної ради національних науково-технічних програм «Нанофізика і наноелектроніка» і «Нанофізика і нанотехнології».

2007 р. – член Бюро Президії АН ПРЕ, нагороджений Золотою медаллю Академії.

2008 р. – організатор і безпосередній керівник щорічної Міжнародної наукової конференції «Функціональна база наноелектроніки».


Громадська діяльність

2009-2011 рр. – голова експертної ради з електроніки і енергетики Державної акредитаційної комісії України.

2010 р. – працює в двох спеціалізованих вчених радах з захисту докторських дисертацій, в одній з яких є головою.

2010 р. – заступник голови Координаційної ради асоціації випускників і друзів ХІРЕ-ХТУРЕ-ХНУРЕ. Був депутатом Дзержинської райради Харкова двох скликань.

2011 р. – науковий керівник проектів в рамках українсько-російської Програми розвитку співробітництва в галузі нанотехнологій.

2013 р. – головний редактор Всеукраїнського міжвідомчого науково-технічного збірника «Радіотехніка».

2014-2017 рр. – президент Академії наук прикладної радіоелектроніки, що об’єднує профільні НДЗ і ВНЗ, авторитетних вчених і організаторів науки.

З жовтня 2015 р.  – голова Координаційної ради Регіонального кластера «Інформаційно-комунікаційні технології».

2017 р. – -віце-президент Академії наук прикладної радіоелектроніки.


Нагороди та премії

Нагороджений Почесними грамотами МОН України, Харківської обласної держадміністрації та Харківської міської ради, 2006 р. – нагороджений Почесним знаком МОН України «За наукові досягнення».

2008 р. – нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом».

2013 р.  – присуджена Державна премію України в галузі науки і техніки. Неодноразово його праця була відзначена в наказах Міністра освіти і науки України та ректора університету.


Публікації та патенти

Автор понад 450 наукових праць, , під його редакцією і в співавторстві видано 8 навчальних посібників, 10 науково-методичних розробок, 10 монографій, понад 270 наукових статей у фахових виданнях і понад 100 зарубіжних публікацій, що входять до міжнародних наукометричних баз; понад 70 авторських свідоцтв і патентів.