Едуард Анатолійович Коваленко

Едуард Анатолійович Коваленко
Доцент кафедри українознавства, кандидат філософських наук, доцент

Освіта та кар’єра

1994 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т. Шевченка.

1998–2009 – асистент, доцент кафедри філософії і політології ХНАДУ.

2005 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії і політології.

З 2013 – доцент кафедри українознавства ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Викладає дисципліну «Українське фахове мовлення».


Наукова діяльність

Наукові інтереси: історія світової і української культури, соціальна філософія та філософія історії.

Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.

Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Надруковано понад 30 наукових та методичних праць.