Андрій Дмитрович Тевяшев

Андрій Дмитрович Тевяшев
Професор кафедри прикладної математики, член спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор, член Асоціації випускників ХНУРЕ
Scopus ID: 8214896500
h-індекс:4
Документи автора:25
Загальна кількість цитувань:49
Google Scholar ID: yVafSAoAAAAJ
Весь часОстанні 5 років
Цитування1781456
h-індекс1712
i10-індекс3413

Освіта та кар’єра

1963-1968 рр. Харківський політехнічний інститут ім. В.І. Леніна (нині НТУ «ХПІ»), закінчив з відзнакою, за фахом «Математичні і лічильно-обчислювальні прилади та пристрої», інженер-електрик.

1970-1972 рр. Cлужба в Збройних силах.

1972-1974 р.  Інженер кафедри ММДД ХНУРЕ.

1974-1977 рр. аспірант.

1978 р. Кандидат технічних наук (в області «Технічна кібернетика і теорія інформації»).

1978-1986 рр.Cтарший викладач кафедри ПМіВТ  ХІІКС.

1982 р. Вчене звання – доцент по кафедрі «Прикладної математики та обчислювальної техніки».

1984 р. Доктор технічних наук (в області «Технічна кібернетика і теорія інформації»).

1986 р. Вчене звання – професор по кафедрі «Прикладної математики».

1986-2022 рр. –  завідувач кафедри прикладної математики.

З 1996 р. Академік Української нафтогазової академії.

З 2006 р. Академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки.

Відомості про захист дисертації:

Спеціальність: 05.13.01 «Технічна кібернетика і теорія інформації»

Тема: «Оперативне управління інженерними мережами в умовах неповної інформації про керований об’єкт». Захист 17.03.1978 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 068.37.01 Харківського інституту радіоелектроніки

Спеціальність : 05.13.01 «Технічна кібернетика та теорія інформації»

Тема : «Оперативне управління потокорозподіленням в інженерних мережах в умовах невизначеності». Звхист 1984 р. на засіданні спеціалізованої ради  К 068.37.01 Харківського інституту радіоелектроніки

Освітня діяльність

За період роботи на кафедрі прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки вніс істотний внесок у становлення і розвиток спеціальностей «Прикладна математика», «Системний аналіз» і «Інформатика»: поставив і прочитав курси лекцій «Алгебра та геометрія», «Дискретна матема-тика», «Чисельні методи», «Теорія ймовірностей і математична  ста-тистика», «Математичне програмування», «Стохастичне програмування», «Оптимальне стохастичне керування».

Член методичної комісії з прикладної математики Міністерства Освіти і науки України.


Наукова діяльність

Науковий керівник понад 30-ти завершених і 3-х науково-дослідних робіт, що виконуються. Керівник серії розроблених «Інформаційно-аналітичних систем управління технологічними процесами» газопостачання, електропостачання, водопостачання і водовідведення, які успішно впроваджені на підприємствах України та Росії.

Член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій: Д64.052.02 і Д64.807.02, а також голова спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій К64.052.07.

Член секції Наукової ради МОН України за професійним спрямуванням «Енергетика та енергозбереження» та оргбюро постійно діючого Міжнародного наукового семінару «Методичні питання дослідження надійності великих систем енергетики» Сибірського відділення Російської Академії наук

Підготував 1 д. фіз.- мат.н., 2 к. фіз.- мат.н.,  і 15 к.т.н.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

З 2014 р. – закордонний член Польської академії наук (відділ у Любліні), асоційований редактор наукового журналу Польської академії наук ECONTECHMOD.


Громадська діяльність

Член редакційних колегій журналів: наукового вісника Інституту економіки та нових технологій «Нові технології»; Східно-Європейського журналу передових технологій; науково-технічного збірника «Проблеми біоніки»; Міжнародного науково-виробничого журналу «Підводні технології».

Приймав участь у розробці стандарту вищої освіти за спеціальністю 113 “Прикладна математика” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Нагороди та премії

Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2001 рік), Знак «Відмінник освіти України» (2004 рік), Знак «За наукові досягнення» (2005 рік), Грамота Верховної Ради України (2010 рік).

Друге місце в конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Кращий викладач фундаментальних дисциплін» (2000 рік).

Друге місце в конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Кращий завідувач кафедри» (2003 рік).

02.2021 – нагорода Верховної ради України Почесною грамотою за вагомий внесок в українську освіту та науку


 Публікації та патенти

Автор понад 300 наукових праць, з них 14 монографій, понад 250 статей, автор і співавтор 55 методичних розробок та 25 навчальних посібників, 9 авторських свідоцтв СРСР і України.