Підготовка до ДПА та ЗНО

Курс МАТЕМАТИКИ для слухачів 9 класу містить повторення тем, які розглядались у 5-8 класах, а також паралельно вивчаються теми поточного навчального року. Заняття на підготовчих курсах сприяють кращій підготовці для написання контрольних робіт на високі бали, розумінню задач, умінню застосовувати різні способи їх розв’язання. До того ж, слухачі отримують базову підготовку для складання вступних іспитів до закладів професійно-технічної освіти, зокрема, коледжів, технікумів, училищ, ліцеїв.

У 9 класі підсумковий іспит з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ зазвичай має формат диктанту, тому на заняттях ми розширюємо теоретичну й практичну базу знань, напрацьовуємо грамотність, закріплюємо матеріал 6-9 класів. Застосовуючи метод структурування й розподілу теоретичного матеріалу, складаємо «сітку правил», практичним матеріалом для неї є тексти диктантів, які можуть бути на ДПА. Саме в 9 класі закладаємо основу для підготовки до складання тестових завдань, виконуючи їх після кожної вивченої теми.

На заняттях з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ у 9 класі основну увагу приділяється поповненню та використанню словникового запасу. Інформація подається доступними та зручними засобами. За допомогою виконання постійних тестових завдань учні тренуються практично використовувати теоретичні знання.

На заняттях створюється атмосфера підтримки, завдяки якій учні впевненіше себе почувають та підвищують свій рівень знань.

Додатково можна обрати заняття з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Під час підготовки до складання ДПА слухачі отримують знання про історичні факти, події та явища, хронологію, картографію, історичних особистостей, культурно-історичні пам’ятки, навчаються визначати причини й наслідки історичних подій та явищ, установлюють відповідність та послідовність між подіями, явищами, процесами, набувають навички щодо роботи з історичними джерелами.
Факультативний курс ФІЗИКИ дозволить учням краще засвоїти шкільний курс 7-9 класів, зокрема повторити історичний шлях розвитку фізики, роль видатних науковців, з’ясувати суть основних понять, величин, законів, моделей, формул та рівнянь. Слухачі отримують ґрунтовні знання про магнітні поля, світлові явища, механічні та електромагнітні хвилі, фізичні основи атомної енергії, рух, закони збереження.

Термін навчання: 7 місяців.

Графік занять: комплекс з 3-х дисциплін – 2 рази на тиждень у будні.

Факультатив

Графік занять: 1 раз на тиждень.

На заняттях у з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 10 класі вивчення теоретичного матеріалу та практичні завдання допомагають повторити всю шкільну програму. Інтенсивна методика та просте пояснення найскладніших тем робить процес навчання комфортним та доброзичливим. Важливо зазначити, що починати навчання можна з будь-якого рівня знань. Саме в 10 класі закладаємо міцну базу для здачі тестів та майбутнього навчання. Всі теми актуалізовано під програму тестування МОН України.

Заняття з МАТЕМАТИКИ зорієнтовані на засвоєнні шкільної програми 10 класу, зокрема багато часу приділяється вивченню складних тем. Так, в алгебрі це корені n-го степеня, дробово-раціональні нерівності, розділ Тригонометрії, похідні. У розділі Геометрія більше уваги приділяється введенню у просторове мислення (площина у просторі).

Курс ІНФОРМАТИКА містить як теоретичну, так і практичну частини. На заняттях слухачі вивчають базові елементи для роботи PhotoShop, векторному редакторі, створенні анімації, а також особливості текстових редакторів, презентують власні проєкти.

Метою факультативних занять з ФІЗИКИ є засвоєння та розуміння фізичних явищ, законів та формул, зокрема таких розділів: як механіка, молекулярна фізика, термодинаміка тощо. Під час занять слухачі навчаться аналізувати фізичні явища та визначати їхні математичні моделі, розв’язувати задачі з усього курсу фізики за середню школу.

10 клас – важливий період для того, щоб вникнути в усі нюанси складання тестових завдань з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, правильно розставити пріоритети й розібратися з деталями. Саме в цей період є час на ретельне повторення вивченого в середній школі матеріалу з урахуванням усіх недоліків. Поступове засвоєння інформації набагато легше дається ніж “усе за раз”. Особливе місце відводиться нетрадиційним заняттям, які сприяють розвитку пізнавальної активності учнів, підвищенню якості знань, вносять елементи цікавості. Як показує практика, використання проблемних завдань у процесі проведення нетрадиційних уроків сприяє активній розумовій діяльності учнів 10 класу, залученню їх до пошуку, формулювання припущень, міркувань.

Термін навчання: 7 місяців.

Графік занять: комплекс з 3-х дисциплін 2 рази на тиждень у будні.

Факультатив 10 клас

Графік занять: 1 раз на тиждень.

Основний етап підготовки до УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ містить:

Теоретичну та практичну частини. На заняттях учні мають змогу повторити програму 5-11 класів з актуалізацією тем, які систематично включаються до НМТ. Вчаться конспектувати поданий учителем матеріал, осмислювати та застосовувати його на практиці.

Невід’ємним елементом підготовки є робота з тестами, зокрема розуміння їхньої структури, легке орієнтування при виборі відповідей. Велика кількість практичних на матеріалах минулих років.

Доступність подачі матеріалу. На заняттях з української мови використовуємо мнемонічні прийоми (спеціальні фрази, малюнки, схеми, алгоритми), які полегшують запам’ятовування шляхом утворення стійких асоціацій. Це допомагає учням легко засвоювати великий за обсягом матеріал.

Моніторинг знань, умінь та навичок.

Головною метою викладання МАТЕМАТИКИ є підготовка до складання НМТ, а також розвиток математичного та логічного мислення для подальшого успішного навчання у зво. Учні повторюють навчальні програми з алгебри та геометрії 5-11 класів: числа і вирази, рівняння, нерівності, їхні системи, функції, аналіз діаграм і графіків, планіметрію та стереометрію, опрацьовують теми, що викликають складнощі, систематизують свої знання, отримують консультації. Навчаються швидко й правильно виконувати тести.

На заняттях з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ слухачі ПВ опрацьовують шкільну програму 8-11 класів. Розглядають дискусійні питання, що були в тестах минулих років. Отримують комплексні знання історичного процесу ІІ половини XVI –ХХІ ст. Навчаються встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, проводити аналогії з подіями минулого та сьогодення, аналізувати історичні події. Виконують тестові завдання, застосовують прийоми для легкого запам’ятовування дат, встановлення логічних пар тощо.

На курсі з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ слухачі розглядають граматичні конструкції, збільшують свій лексичний склад, а відповідно, значно покращують свою розмовну англійську. Навчаються працювати з текстами, зокрема підготуються до виконання завдань щодо заповнення пропусків у тексті, знаходження відповідностей. Проводитимуть роботу над помилками.

Слухачі курсу з ФІЗИКИ у стислі терміни повторюють шкільну програму 7-11 класів, зокрема теми, які викликали складнощі під час навчання: механіку, молекулярну та квантову фізику, термо- та електродинаміку, оптику. Виконують тестові завдання минулих років, які можуть бути винесено до НМТ.

Графік занять недільних курсів: комплекс з двох дисциплін 1 раз на тиждень – щонеділі.

Графік занять однопредметних курсів: 1 раз на тиждень.

Основний етап підготовки до УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ містить:

Теоретичну та практичну частини. На заняттях учні мають змогу повторити програму 5-11 класів з актуалізацією тем, які систематично включаються до НМТ. Вчаться конспектувати поданий учителем матеріал, осмислювати та застосовувати його на практиці.

Невід’ємним елементом підготовки є робота з тестами, зокрема розуміння їхньої структури, легке орієнтування при виборі відповідей. Велика кількість практичних на матеріалах минулих років.

Доступність подачі матеріалу. На заняттях з української мови використовуємо мнемонічні прийоми (спеціальні фрази, малюнки, схеми, алгоритми), які полегшують запам’ятовування шляхом утворення стійких асоціацій. Це допомагає учням легко засвоювати великий за обсягом матеріал.

Моніторинг знань, умінь та навичок.

Головною метою викладання МАТЕМАТИКИ є підготовка до складання НМТ, а також розвиток математичного та логічного мислення для подальшого успішного навчання у зво. Учні повторюють навчальні програми з алгебри та геометрії 5-11 класів: числа і вирази, рівняння, нерівності, їхні системи, функції, аналіз діаграм і графіків, планіметрію та стереометрію, опрацьовують теми, що викликають складнощі, систематизують свої знання, отримують консультації. Навчаються швидко й правильно виконувати тести.

На заняттях з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ слухачі ПВ опрацьовують шкільну програму 8-11 класів. Розглядають дискусійні питання, що були в тестах минулих років. Отримують комплексні знання історичного процесу ІІ половини XVI –ХХІ ст. Навчаються встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, проводити аналогії з подіями минулого та сьогодення, аналізувати історичні події. Виконують тестові завдання, застосовують прийоми для легкого запам’ятовування дат, встановлення логічних пар тощо.

На курсі з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ слухачі розглядають граматичні конструкції, збільшують свій лексичний склад, а відповідно, значно покращують свою розмовну англійську. Навчаються працювати з текстами, зокрема підготуються до виконання завдань щодо заповнення пропусків у тексті, знаходження відповідностей. Проводитимуть роботу над помилками.

Слухачі курсу з ФІЗИКИ у стислі терміни повторюють шкільну програму 7-11 класів, зокрема теми, які викликали складнощі під час навчання: механіку, молекулярну та квантову фізику, термо- та електродинаміку, оптику. Виконують тестові завдання минулих років, які можуть бути винесено до НМТ.

Термін навчання : 7 місяців.

Графік занять вечірніх курсів: комплекс з двох дисциплін – 2 рази на тиждень у будні.

Графік занять однопредметних курсів: 1 раз на тиждень.

Підготовче відділення запрошує учнів 11 класів для підготовки до НМТ на однопредметні курси з таких дисциплін:

  • українська мова
  • математика
  • історія України
  • англійська мова
  • фізика.

Заняття проводяться 1 раз на тиждень.

Всі випускники, які закінчують підготовчі курси для 11 класу, згідно з Правилами вступу отримають додаткові пільги.

Підготовче відділення ХНУРЕ запрошує учнів 10 класів на недільну та вечірню форми навчання.

Підготовче відділення ХНУРЕ запрошує на навчання учнів 11 класів для підготовки до ЗНО.