Системний аналіз, прийняття рішень та математичне моделювання в соціально-економічних системах

Наукова школа плідно поєднує фундаментальні та прикладні напрямки досліджень:

 • створення і дослідження математичних моделей розвитку;
 • територіально розподілених міських і регіональних систем різного рівня і призначення;
 • управління поведінкою групи людей;
 • методів планування і прийняття управлінських рішень в умовах многокритериальности і невизначеності вихідних даних;
 • розробку комплексних систем регіонального управління;
 • створення розподілених інформаційних систем на основі комп’ютерних мереж, інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, в тому числі, що використовують математичні моделі і методи комбінаторної оптимізації та генерації, створення відповідних програмних і апаратних засобів.

Наукова школа заснована в 1967 р. на кафедрі теоретичної кібернетики (зараз кафедра системотехніки) докторами технічних наук І. В. Кузьміним і Е. Г. Петровим.

Проф. І. В. Кузьмін c 1976 р. обіймав посаду ректора Вінницького НТУ, потім працював в різних посадах у Вінницькому НТУ, в даний час працює професором університету.

Проф. Е. Г. Петров в 1976 -2013 рр. працював на посаді завідувача кафедрою системотехніки, с1985 р по 1991 р – проректор з наукової роботи ХНУРЕ, с2001 р по2003 г.- декан факультету комп’ютерних наук. Помер 20.02.2015 р.

Е. Г. Петров – відомий в Україні та за її межами вчений, автор понад 175 наукових робіт, з них 19 наукових монографій і навчальних посібників, 5 авторських свідоцтв на винаходи.

В даний час на кафедрі системотехніки під керівництвом завідувача кафедри проф. І.В.Гребенніка учні і послідовники І.В.Кузьміна і Е.Г.Петрова виконують роботи в даному напрямку.

Серед них:

 • Розробка математичних моделей і методів реінжинірингу топологічних структур територіально розподілених об’єктів, науковий керівник проф. В. В. Бескоровайний.
 • Генерація комбінаторних конфігурацій і комбінаторна оптимізація в задачах геометричного проектування, маршрутизації і математичного моделювання сталого розвитку соціально-економічних систем, науковий керівник проф. І. В. Гребеннік.
 • Розробка математичних моделей реалізації концепції сталого розвитку соціально-економічних систем, наукові керівники – доц. В.П. Пісклакова, доц. Е.В. Губаренко.

Відомі представники наукової школи: д.т.н., проф. І.В. Кузьмін, д.т.н., проф. Є.Г. Петров, к.т.н., проф. Б.Є. Кухарев, к.т.н., проф. В.В. Євсєєв, к.т.н., проф. В.М. Кузьменко, к.т.н., доц. Е.А. Сукесов, д.т.н., проф. Л.І. Нефедов, д.т.н., проф. В.В.Бескоровайний, к.т.н., доц. В.П. Пісклакова, к.т.н., проф. С.І. Чайників, д.т.н., проф. А.О. Овезгельдиєв, д.т.н., проф. І.В. Гребенник, к.т.н., проф. В.Г. Іванов та ін.

За останні 10 років розроблено:

 • концепція інформатизації Харківської області;
 • технічний проект на пусковий комплекс Урядової інформаційно-аналітичної системи попередження НС;
 • технічний проект на автоматизовану систему реєстрації, обробки і контролю проходження поштових відправлень на території України;
 • концепція створення Державної інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління рухомими об’єктами.